reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 czerwca 2019

PZ Cormay powołał zarząd na kolejną kadencję oraz otrzymał dobre wieści z PARP

PARP zaakceptował wniosek PZ Cormay o odstąpienie od konieczności wdrożenia wyników prac B+R w ramach umowy BlueBox.

W środę, 19 czerwca, zarząd PZ Cormay S.A. powołał do pełnienia funkcji członków zarządu następujące osoby: Janusz Płocica – do pełnienia funkcji prezesa zarządu, Wojciech Suchowski – do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, Flavio Finotello – do pełnienia funkcji członka zarządu. Również w tym tygodniu PZ Cormay otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informację o przychyleniu się przez PARP do wniosku PZ Cormay o odstąpienie od konieczności wdrożenia przez spółkę wyników badań B+R uzyskanych w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników” objętego wsparciem finansowym na podstawie umowy z 5 października 2011 roku w ramach Działania 1.4 POIG numer UDA-POIG.01.04.00-06-004/11-00 (umowa BlueBox). W związku z powyższym w ocenie zarówno spółki jak i PARP, PZ Cormay nie jest zobowiązany do takiego wdrożenia ani do złożenia sprawozdania z wdrożenia - czytamy w komunikacie. W ocenie spółki powyższa sytuacja jest równoznaczna z eliminacją ryzyka zwrotu otrzymanego przez spółkę w ramach danego projektu dofinansowania w kwocie 5 897 tys. PLN oraz odsetek (odsetki obliczone od całej kwoty dofinansowania według stanu na 31 marca 2019 roku, które spółka musiałaby zapłacić w przypadku zwrotu całości otrzymanego dofinansowania to 3 198 tys. PLN). Informacja nie będzie miała natomiast istotnego wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów spółki ani sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki ze względu na sposób ujęcia księgowego ww. ryzyka – informuje PZ Cormay. PZ Cormay informował o ryzyku zwrotu całości lub części otrzymanego przez spółkę w ramach danego projektu dofinansowania m.in. w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 r., opublikowanym w dniu 15 maja 2019 r. Zarząd PZ Cormay informuje jednocześnie, że powyższa informacja nie oznacza zaniechania prowadzonych prac w ramach projektu Blue Box.
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-2