reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Biznes | 13 czerwca 2019

Etteplan przejmuje Devex Mekatronik

Dzięki przejęciu firmy inżynieryjnej Devex Mekatronik AB, Etteplan wzmacnia swoją pozycję w Szwecji.

Akwizycja stanowi część realizacji strategii rozwoju Etteplan, której podstawę stanowią wzrost organiczny oraz wzmacnianie pozycji firmy, wiedzy i doświadczenia poprzez przejęcia. Założony w 1998 roku Devex Mekatronik specjalizuje się w inżynierii mechanicznej i elektronicznej, rozwoju oprogramowania, systemach embedded oraz w obszarze life science. Przychody firmy za 2018 roku wyniosły około 9,2 mln EUR, a jej klienci działają w wielu różnych branżach. Devex Mekatronik zatrudnia 120 ekspertów w sześciu siedzibach w Szwecji: w Sztokholmie, Uppsali, Linköping, Karlstad, Lund i Sundsvall. Etteplan, który specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu urządzeń przemysłowych i maszyn, oprogramowaniu i systemach wbudowanych, a także tworzeniu dokumentacji technicznej, dzięki przejęciu znacznie wzmocni swoją bazę wiedzy i pozycję rynkową w Szwecji. Po zakończeniu transakcji, firma będzie zatrudniała ponad 600 pracowników w 15 różnych lokalizacjach w Szwecji. Firmy zadecydowały o nieujawnianiu wartości transakcji.
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-2