reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Biznes | 12 czerwca 2019

Połączenie spółek DGT i RadioSys

DGT poinformowało o planowanym połączeniu DGT sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie (spółka przejmująca) z RadioSys sp. z o.o. (spółka przejmowana).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Przedsiębiorstwo RadioSys Sp. z o.o., działające do końca 2015 roku pod nazwą SRS Polska, zostało utworzone w 2010 roku, jako część międzynarodowej organizacji zwanej VHF Group. Grupa skupiała firmy z branży radiokomunikacyjnej działające w państwach nadbałtyckich m.in. w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Polsce. W roku 2015 RadioSys zostało włączone do struktur grupy kapitałowej DGT. Firma początkowo specjalizowała się w profesjonalnych systemach łączności standardu TETRA, wprowadzając na polski rynek urządzenia brytyjskiej firmy Sepura i duńskiego producenta infrastruktury DAMM. Obecnie RadioSys oferuje kompletne rozwiązania z dziedziny nowoczesnej radiokomunikacji i teleinformatyki. RadioSys jest partnerem japońskiego producenta ICOM. Najnowszym produktem w ofercie są radiotelefony, stacje bazowe i przekaźnikowe chińskiego producenta Kirisun. RadioSys jest wyłącznym dystrybutorem produktów Kirisun w Polsce. RadioSys oferuje rozwiązania radiokomunikacyjne i teleinformatyczne dla potrzeb sektora publicznego, energetyki, przemysłu, transportu i innych odbiorców. Jest integratorem systemów teleinformatycznych, dysponującym doświadczeniem we wdrażaniu systemów w różnorodnych środowiskach, dla różnych klientów. Tworzy i dostosowuje produkty i oprogramowanie tak, by odpowiadały wymaganiom klientów w różnych segmentach rynku, oferując kompletne rozwiązania z dziedziny nowoczesnej radiokomunikacji i teleinformatyk.
reklama
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-1