reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 czerwca 2019

SIMS, Twerd i Govena z grantami

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji opublikowała listę wniosków o dofinansowanie, które zostały rekomendowane do przyznania wsparcia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń”.

Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania znalazły się następujące przedsięwzięcia:
  • Zakład Elektroniczny SIMS – „Prace B+R w zakresie innowacyjne sterownika i komputera pokładowego” oraz „Prace B+R w zakresie innowacyjnej tablicy ledowej”,
  • Zakład Energoelektroniki Twerd – „Typoszereg stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC o mocach 50-200kW” oraz „Typoszereg falowników o mocach 40-200kW do napędu pojazdów elektrycznych w tym do silnika sześciofazowego”,
  • Govena Lighting – „Rodzina zasilaczy stałoprądowych LED z nastawialnymi wartościami prądu wyjściowego”.
Projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-1