reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 11 czerwca 2019

Prezes LUG: celem spółki jest poprawa marż

Prezes LUG Ryszard Wtorkowski odpowiedział na pytania akcjonariuszy podczas czatu inwestorskiego. Dyskusja poświęcona była m.in. wypłacie dywidendy, sytuacji na rynku Ameryki Południowej oraz zastosowania internetu rzeczy w produktach spółki.

W dyskusji wzięło udział ponad 300 inwestorów, a przedstawiciel spółki odpowiedział na blisko 30 pytań. Prezes LUG Ryszard Wtorkowski odniósł się m.in. do kwestii przejścia firmy na rynek główny. - Decyzja o przejściu z rynku alternatywnego na regulowany została czasowo zawieszona. Skupiliśmy się na procesie internacjonalizacji biznesu i realizacji bieżących kontraktów. To jeden z powodów decyzji o zawieszeniu tego postępowania. Drugi związany jest z procesem zaostrzających się regulacji i rosnących wymagań wobec spółek notowanych na giełdzie. Niekorzystne dla Emitentów jest też przełożenie regulacji unijnych na prawo polskie. Nasz regulator wybiera najbardziej restrykcyjne interpretacje, co zniechęca do obecności na rynku regulowanym, utrudnia prowadzenie biznesu i zmusza do zarządzania coraz szerszym spectrum ryzyk. O wycenie firmy powinny świadczyć jej wyniki, a my od lat pokazujemy dwucyfrową dynamikę wzrostu i koncentrujemy się na efektywności naszego biznesu – powiedział prezes LUG. Ryszard Wtorkowski poinformował także, że celem LUG jest utrzymanie marży na poziomie 40%, co będzie realizowane m.in. poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych. - Chcemy utrzymać cenową atrakcyjność naszych produktów na rynku, dlatego nie będziemy się skupiali na procentowym wzroście marży za wszelką cenę, ale chcemy zwiększać wolumen realizowanej marży, co będzie miało zasadniczy wpływ, w przyszłych okresach, na zwiększenie zysku netto organizacji – wyjaśnił szef spółki. - Fabryka w Argentynie rozpoczęła produkcję opraw oświetleniowych w listopadzie ub.r. tuż po oficjalnym otwarciu fabryki. Obecnie realizowane są kolejne etapy kontraktu podpisanego z Prowincją Misiones. Zrealizowaliśmy już dostawy dla prowincji na wartość 8,2 mln zł. Równocześnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych kontraktów – zapewnił prezes LUG. Inwestorzy pytali także o rozwój LUG w obszarze internetu rzeczy. Działalność w tym zakresie prowadzi spółka zależna BIOT, której głównym obszarem aktywności jest prowadzenie badań i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie smart lighting i smart city, które są odnogą IoT. - Spółka BIOT ma już gotowy produkt, który właśnie zaczynamy wprowadzać na rynek. Mamy już w pipelinie konkretne projekty z systemem Urban i pracujemy nad finalizacją pierwszych kontraktów. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł się podzielić z Państwem informacjami o realizacjach, na tym etapie nie możemy jeszcze ujawnić szczegółów – wyjaśnił Ryszard Wtorkowski. Źródło: strefainwestorow.pl
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-1