reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Polska Grupa Zbrojeniowa zwiększyła przychody i zyski

Zaudytowany, skonsolidowany wynik netto GK PGZ za 2018 rok to zysk na poziomie 37,4 mln PLN. Wynik ten oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 151 mln PLN.

Na wynik ten składają się m.in. zdecydowane wzrosty jednostkowych wyników Spółek GK: Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A., MESKO S.A., Rosomak S.A., Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z Poznania. – Zwiększamy rentowność realizowanych kontraktów, optymalizujemy działalność operacyjną, renegocjujemy wartości kar umownych i konsolidujemy kolejne segmenty naszej Grupy. Na zaprezentowanych wynikach doskonale widać, że te działania, zmierzające do optymalizacji struktury i kosztów odnoszą skutek. Za wcześnie by mówić o rewolucji czy przełomie, na jaki wszyscy czekają, ale gołym okiem da się dostrzec trendy, które potwierdzają słuszność naszych decyzji – powiedział Witold Słowik, prezes zarządu PGZ SA. Wzrost skonsolidowanego wyniku netto w 2018 roku to m.in. efekt wzrostu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, które osiągnęły poziom 5,5 mld PLN, co oznacza przyrost w stosunku do 2017 roku o ponad 550 mln PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży przełożył się na poprawę wskaźnika EBITDA o 140 mln zł w relacji do 2017 r. i 228,7 mln zł w porównaniu do roku 2016 r. EBITDA GK PGZ wzrasta rok do roku, co świadczy o poprawie efektywności działalności spółek, wchodzących w skład Grupy – czytamy w komunikacie PGZ.
reklama
reklama
March 22 2023 11:18 V20.13.11-2
reklama
reklama