reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MLSystem Przemysł elektroniczny |

ML System notuje wzrost sprzedaży w I kwartale 2019 r.

ML System, firma z branży fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), wypracował w I kwartale 2019 r. 15,6 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 3,1 mln PLN EBITDA oraz 0,9 mln PLN zysku netto.

– Konsekwentny rozwój portfolio produktowego, inwestycje w zaplecze badawczo-rozwojowe, a także większa ekspozycja na rynki zagraniczne w pozytywny sposób przekładają się na wypracowywaną sprzedaż, która w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wzrosła rok do roku o blisko 28 proc. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować projekty Quantum Glass, Ultra PV oraz Idea Lab. Stawiamy ponadto na dalszy rozwój potencjału eksportowego – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.
I kw. 2018 r. I kw. 2019 r. Dynamika
Przychody (mln zł) 12,2 15,6 127,9 proc.
EBITDA (mln zł) 3,4 3,1 91,2 proc.
Zysk netto (mln zł) 1,1 0,9 81,8 proc.
- Zarząd spółki, pomimo spadku zyskowności w I kwartale 2019 r. w relacji rok do roku, liczy, że kolejne miesiące, dzięki kontraktacji bazującej na rozwiązaniach BIPV i Smart City, przyniosą poprawę rentowności – pisze spółka w komunikacie. – W poprzednich latach marżowość w poszczególnych kwartałach cechowała się sezonowością, a I kwartał 2018 r., ze względu na duży kontrakt z sektora BIPV, był bardzo dobry. Ponadto, w I kwartale tego roku realizowaliśmy kontrakty parasolowe z jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie marże są relatywnie niższe – dodaje Dawid Cycoń. ML System podkreśla, że systematycznie realizuje plan ekspansji zagranicznej. W I kwartale 2019 r. spółka dostarczyła moduły fotowoltaiczne na fasadę wentylowaną budynku Szpitala University College w Londynie oraz moduły na fasadę wentylowaną budynku prywatnego w Szwajcarii. Oprócz kierunków europejskich, spółka z pomocą lokalnego partnera zwiększa swoją aktywność w Australii, m.in. prezentując swoje produkty na jednych z największych targów budowlanych w Australii i Oceanii – „Design Build (Sydney)”. W I kwartale 2019 r. sprzedaż zagraniczna ML System wyniosła 0,5 mln PLN, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku była ona śladowa. Udział sprzedaży zagranicznej w ogólnych obrotach w analizowanym okresie wyniósł 2,9 proc. w porównaniu z 1,6 proc. w całym 2018 r. Budowa nowej hali pod produkcję modułów Quantum Glass, czyli innowacyjnego szkła fotowoltaicznego, wykorzystującego powłokę z kropek kwantowych, przebiega zgodnie z harmonogramem. Budynek o powierzchni 3,6 tys. m kw. ma powstać do końca listopada 2019 r., a rozpoczęcie produkcji i sprzedaży planowane jest na 2020 r. Spółka w ramach projektu Ultra PV rozpoczęła ponadto pilotażową produkcję ultracienkich żaluzji (tzw. lameli). Produkt znajdzie zastosowanie jeszcze w tym roku, na budynku dydaktycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem realizacji projektu Idea Lab jest z kolei opracowywanie nowych produktów i usług, które przyczynią się do zwiększenia wydajności, żywotności oraz rozszerzenia możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku BIPV. Spółka realizuje zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu i prowadzi prace nad wstępna parametryzacją i odbiorami urządzeń. Projekty Quantum Glass, Ultra PV oraz Idea Lab, realizowane m.in. ze środków pozyskanych podczas ubiegłorocznego IPO, mają strategiczne znaczenie dla rozwoju ML System. Na koniec marca 2019 r. wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 1,5, co pozwala spółce w sposób bezpieczny planować kolejne przedsięwzięcia kapitałowe. Na 14 czerwca 2019 r. zwołano walne zgromadzenie ML System, podczas którego akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie dywidendy w kwocie 0,20 zł na akcję. Dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 r.) przypadłby na 30 czerwca 2019 r., a jej wypłata nastąpiłaby 19 lipca 2019 r.
ML System SA to spółka technologiczna oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. ML System na koniec III kwartału 2018 r. zatrudniał 138 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. ML System na koniec 2018 r. zatrudniał 149 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama