reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Medicalgorithmics SA podsumowuje pierwszy kwartał

Skonsolidowanych przychody Grupy wzrosły o 9% r/r do 48,7 mln PLN (przy sprzyjającym średnim kursie USD/PLN), a EBITDA zwiększyło się o 7% do 10,5 mln PLN.

Medicalgorithmics SA, dostawca rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za 1Q 2019 roku. Grupa kontynuowała realizację strategii, opierając działalność o innowacyjny system PocketECG. Głównym źródłem przychodów grupy są przychody z usług świadczonych przez spółkę zależną Medi-Lynx.
Wyniki Medicalgorithmics prezentują się następująco: 48,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do wyników za 1Q 2018. Istotny wpływ na wzrost przychodów miał wzrost kursu średniego USD/PLN o około 12%. Drugim ważnym czynnikiem był wzrost przychodów od pozostałych partnerów o 1,4 mln PLN. Zysk netto wyniósł 4,9 mln PLN i był o 0,4 mln PLN (8%) niższy od zysku z 1Q 2018. W tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 4,5 mln PLN i jest o 9% większy niż w 1Q 2018 (4,1 mln PLN). EBITDA za raportowany okres wyniosła 10,5 mln PLN i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 7% (9,7 mln PLN w 1Q 2018). Marża na sprzedaży wyniosła 12% (16% w 1Q 2018), a marża EBITDA 21% (22% w 1Q 2018). Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną Medi-Lynx, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA w raportowanym okresie była o 6% niższa niż w porównywalnym 1Q 2018 i wyniosła 23 322. Koszty świadczeń pracowniczych stanowiące najistotniejszą pozycję w strukturze kosztów działalności operacyjnej Grupy (w 1Q19 odpowiadały za ok 58% wszystkich kosztów), pozostały na tym samym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu z 2018 roku. Działalność Grupy jest oparta na kapitale ludzkim, a głównym zasobem są pracownicy: informatycy, inżynierowie produkcji oraz technicy EKG i specjaliści ds. sprzedaży – informuje spółka w komunikacie. - Oceniamy ten kwartał dobrze. Trzeba podkreślić, że nie odczuliśmy jeszcze docelowego wpływu obniżonych stawek z MultiPlan, o którym informowaliśmy rynek na początku roku 2019. Jesteśmy w trakcie dużej transformacji działania Grupy. Obecnie ogromy wysiłek wkładamy w zmianę modelu biznesowego, który ma polegać na zawarciu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network). Zakładamy, że to rozwiązanie zapewni dostęp do nowych klientów, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost wolumenu sprzedaży. Jednocześnie prowadzimy szkolenia sprzedawców i pracujemy nad utrzymaniem zawartych już kontraktów. W 1Q 2019 spadły koszty operacyjne o 2,3 mln PLN w porównaniu q/q. Możemy się też pochwalić przyznaniem w kwietniu br. kolejnego patentu dotyczącego oferowanych przez spółkę produktów PocketECG i PocketECG CRS, tj. systemów oraz metody zdalnej rejestracji i przetwarzania sygnału EKG oraz bezpiecznej telerehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych. Celem naszej działalności jest proponowanie jak najbardziej zawansowanego technologicznie systemu diagnostycznego – i nad tym pracujemy nieustannie – mówi Marek Dziubiński prezes Medicalgorithmics SA.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama