reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Sunex podpisał umowę o dofinansowanie

Raciborski producent urządzeń z obszaru techniki grzewczej zdobył dofinansowanie inwestycji, w ramach której powstanie nowa linia produkcyjna, a spółka poszerzy portfolio produktowe.

Zarząd SUNEX SA z siedzibą w Raciborzu poinformował, że uzyskał oficjalne potwierdzenie zawarcia przez spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu; "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera w branży" w ramach Poddziałania 3.2.1. Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskanie finansowania jest elementem projektu inwestycyjnego tworzenia parku maszynowego, który będzie składał się z linii technologicznych umożliwiających produkcję urządzeń różnych typów, które będą mogły być samodzielne bądź w zestawach włączone do oferty spółki. Warunkowy charakter umowy pozwala spółce na wybór finansowania pomiędzy przedmiotową umową, a umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – czytamy w komunikacie firmy Sunex. Przyznana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 2.793.600 PLN, przy wartości wydatków kwalifikowalnych w wysokości 7.936.600 PLN, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 9.741.180 PLN.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama