reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

WB Electronics przedstawiło oficjalne skonsolidowane wyniki Grupy za 2018 rok.

Działalność Grupy Kapitałowej w 2018 roku koncentrowała się na dalszym rozwoju sprzedaży produktów, przy czym dominowały cyfrowe systemy łączności, zintegrowane systemy dowodzenia i kierowania ogniem oraz bezpilotowe systemy latające.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy w 2018 roku wyniosły 318,2 mln zł i były wyższe od przychodów ze sprzedaży w roku 2017 o 5,8%. Na uwagę jednak zasługuje wzrost skonsolidowanego zysku netto, który wzrósł z 33,3 mln zł w 2017 roku do 36,8 mln zł roku 2018 tj. o ponad 10,4% w stosunku r/r. W 2018 roku w Grupie WB pracowało średnio 919 osób. - Założenia Grupy Kapitałowej na kolejny rok to dalsze wzmacnianie kompetencji Grupy, umocnienie pozycji na rynku krajowym jak również dalsza ekspansja na rynki zagraniczne. Konsekwentnie budujemy portfel zamówień pozyskując kolejne kontrakty tak od dotychczasowych kontrahentów jak i od zupełnie nowych odbiorców – czytamy w liście zarządu WB Electronics. Wśród najistotniejszych wydarzeń z ostatniego roku wymieniono podpisanie przez WBE Technologies z Ministerstwem Obrony Malezji oraz lokalnym producentem DRB-HICOM Defence Technologies Sdn. Bhd (DEFTECH) umowy offsetowej, dotyczącej współpracy w zakresie transferu technologii. Kolejny kontrakt zawarty został z australijską firmą CABLEX na dystrybucję oraz lokalną integrację systemu amunicji krążącej WARMATE. Zgodnie z zapisami umowy firma CABLEX, będzie wyłącznym dystrybutorem systemu WARMATE oraz finalnym integratorem systemu dostosowanego do wymogów armii australijskiej. WB Electronics podkreśla, że ubiegły rok był również istotny z punktu widzenia poszerzenia kompetencji i składu Grupy Kapitałowej. W okresie tym do Grupy włączono dwie firmy technologiczne tj. 3City Electronics Sp. z o.o. oraz PolCam Systems Sp. z o.o. Analogicznie do lat ubiegłych, również w kolejnych okresach planowana jest dalsza współpraca spółek z Grupy Kapitałowej z uczelniami technicznymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczestnictwo w programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych. Działalność badawczo-rozwojowa to jeden z podstawowych obszarów naszej działalności umożliwiających modernizację oraz poszerzanie oferty produktowej, również o zupełnie nowe rozwiązania – informuje WB Electronics. Struktura Grupy WB Electronics przedstawia się obecnie następująco: © WB Electronics
reklama
reklama
March 22 2023 11:18 V20.13.11-1
reklama
reklama