reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Zysk operacyjny Sonela wzrósł o 45%

W I kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody Sonela wyniosły 23,75 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 45% do 2,28 mln zł, a netto o 41% do 1,56 mln zł.

- Kluczowym podmiotem istotnym dla oceny całości Grupy jest Sonel SA. Podmiot ten w I kwartale 2019 osiągnął sprzedaż na poziomie wyższym niż w roku poprzednim o 19% oraz wynik netto większy o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Wynik Grupy jest wyższy od wyników emitenta z uwagi na korekty konsolidacyjne w zakresie odwrócenia odpisów aktualizacyjnych – czytamy w raporcie kwartalnym Sonela. Spółka w Indiach osiągnęła w I kwartale 2019 roku niewielką stratę (12,8 tys. zł), przy sprzedaży na poziomie 420 tys. zł. W analogicznym okresie 2018 roku było odpowiednio 770,3 tys. zł i 12,6 tys. zł zysku. Spółka Foxytech odnotowała istotny poziom sprzedaży. Realizacja przetargu na dostawy liczników zapewniła przychody 1,371 mln zł, co wygenerowało dodatni wynik w kwocie 89 tys. zł. W I kwartale 2018 roku przy sprzedaży 83 tys. zł firma odnotowała stratę na poziomie 18 tys. zł. Sonel T&M w I kwartale 2019 roku osiągnął 284 tys. zł sprzedaży i stratę 436 tys. zł. Za I kwartał ubiegłego roku było to odpowiednio 806 tys. zł i strata 557 tys. zł. Podmiot Sonel T&M realizuje sprzedaż na rynku amerykańskim. Trwa proces jego restrukturyzacji. Celem zmian jest ograniczenie działalności do poziomu, pozwalającego na występowanie na rynku amerykańskim z oferta produktową. Grupa działa w dwóch podstawowych obszarach: produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów i innych związanych z branżą miernictwa (64% sprzedaży za I kwartał 2019 roku i 67% sprzedaży za podobny okres 2018 roku) oraz w branży usług montażu elementów elektronicznych (36% sprzedaży wobec 33%). Sonel pracuje nad rozwojem kolejnych grup produktowych oraz zdobywaniem nowych zagranicznych rynków zbytu i jednym z elementów realizacji tej strategii ma być wprowadzenie nowego produktu – wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych MPI-540. - Miernik ten przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Nowa edycja miernika wielofunkcyjnego może stać się liderem na rynku krajowym i sztandarowym przyrządem pozwalającym wejść na rynki zagraniczne – podaje spółka w raporcie finansowym. Przed spółką walne zgromadzenie (28 maja), które ma zdecydować o wypłacie dywidendy. Sytuacja płynnościowa spółki jest dobra. Po pierwszych trzech miesiącach tego roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej sięgnęły 4,93 mln zł. Rok wcześniej były na minusie (-0,09 mln zł). Na koniec marca środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wynosiły 11,15 mln zł wobec 6,77 mln zł z końca 2018 roku. W sumie na dywidendę miałoby trafić 7 mln zł (cały ubiegłoroczny zysk, czyli blisko 6,3 mln zł i 0,7 mln zł z kapitału rezerwowego). To daje 0,5 zł na akcję i stopę w wysokości 5,55%. Sonel od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ostatnich ośmiu dywidenda mieściła się w przedziale 0,10-0,60 zł, a stopa w granicach W tym roku akcje Sonela zyskały na wartości ponad 45%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-2
reklama
reklama