reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

WB Electronics opublikował wstępne wyniki

Według wstępnych danych, GK WB Electronics w 2018 roku odnotowała przychody w wysokości 318,2 mln PLN w porównaniu do 300,9 mln PLN w 2017 roku (+5,75%).

Grupa WB Electronics w ubiegłym roku zwiększyła też zysk netto w stosunku do roku 2017: z 33,3 mln PLN do 36,8 mln PLN (+10,5%). Wstępne dane finansowe Grupy Kapitałowej WB Electronics za 2018 rok:
  • przychody netto ze sprzedaży: 318,2 mln zł
  • EBITDA: 66,2 mln zł
  • zysk z działalności operacyjnej: 40,5 mln zł
  • zysk netto: 36,8 mln zł
  • kapitał własny: 216,5 mln zł
  • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem: 272,3 mln zł.
WB Electronics informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu, proces czynności rewizji finansowych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok pozostaje w toku a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie rocznym za Grupy Kapitałowej WB Electronics za 2018 rok, którego publikacja została przewidziana na dzień 24 maja 2019 r. Jednocześnie WB informuje, iż w świetle przedstawionych wstępnych wyników Grupy Kapitałowej za 2018 rok jak również w związku z możliwością pojawienia się istotnych zmian w strukturze spodziewanego portfela zamówień oraz możliwością wystąpienia przesunięć w harmonogramach realizacji poszczególnych kontaktów handlowych zarząd spółki podjął decyzję o odwołaniu celów finansowych na lata 2018-2022 zaprezentowanych w raporcie bieżącym ESPI 4/2018.
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-1