reklama
reklama
reklama
© Apator
Przemysł elektroniczny |

Stabilny wzrost Grupy Apator

Pierwszy kwartał 2019 r. to dla Grupy Apator okres znacznych wzrostów sprzedaży (o 13% dla obrotów ogółem w ujęciu r/r) oraz zwiększania obecności Grupy na rynkach eksportowych: sprzedaż poza Polskę wzrosła w porównaniu do I kwartału 2018 r. o blisko 15%.

Polska nadal pozostaje głównym rynkiem operacyjnym Grupy. Najwyższą dynamikę sprzedaży odnotowano w segmencie Energii Elektrycznej (+24% r/r), ale obroty zdecydowanie wzrosły także w dwóch pozostałych segmentach: Gaz (+16% r/r) oraz Woda i Ciepło (+6,8%). Przekłada się to na wyższe masy zysków osiągane na wszystkich poziomach oraz na korzystną sytuację finansową Grupy Apator i utrzymanie dobrej płynności finansowej – informuje spółka w komunikacie. Grupa Apator kontynuuje działalność badawczo-rozwojową, a także sukcesywnie wdraża nowe inicjatywy określone w strategii biznesowej na lata 2019-23 (m.in. finalizacja prac nad gazomierzem dla rynku belgijskiego czy nowymi licznikami ee oferowanymi w wariantach z komunikacją PLC oraz LTE). Grupa intensyfikuje także działania sprzedażowe na kluczowych rynkach. Warto podkreślić zwłaszcza wzrost obrotów na rynku niemieckim w pierwszym kwartale 2019 r., które zostały niemal podwojone r/r i wyniosły ok. 19 mln zł, (dynamika na poziomie ok. 89% r/r). Osiągnięcie tak dużego wzrostu sprzedaży do Niemiec to zasługa wyższych obrotów w segmentach Energii Elektrycznej oraz Gazu. Wśród pozostałych krajów eksportowych dominowały w omawianym okresie rynki: holenderski, belgijski i czeski. Pierwszy kwartał 2019 r. charakteryzował się wzrostem wysokości kapitału obrotowego netto r/r o 35,0%, co związane jest przede wszystkim z wyższym stanem zapasów i należności. Pozycja finansowa Grupy pozostaje stabilna i bezpieczna – wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 0,97x. Poziom długu netto jest porównywalny do stanu na koniec ubiegłego roku. Zarząd podtrzymuje dostarczenie zadeklarowanych skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok. Realizacja prognozy rocznej po I kwartale 2019 r. oscylowała dla przychodów ze sprzedaży wokół poziomu 23% - 24%, a dla zysku netto 21%. - Efekty naszej działalności mocno korelują z kierunkami i priorytetami inwestycyjnymi naszych kluczowych klientów oraz regulacjami dotyczącymi sektora energetycznego w Polsce i Europie – podsumowuje Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Wciąż czekamy na nowe prawo energetyczne w Polsce. Duże nadzieje pokładamy w działaniach legislacyjnych inicjowanych w ramach ustawodawstwa UE, które idzie z duchem megatrendów, takich jak dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja sektora. Tu upatrujemy szans dla rozwoju naszych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, inteligentnego opomiarowania czy automatyzacji pracy sieci. To jednak dłuższa perspektywa. Dziś koncentrujemy się na zaspokajaniu bieżących potrzeb naszych klientów, które pozwolą nam zrealizować zapowiedziane prognozy wyników. Jednocześnie rozwijamy bazę produktową, by być gotowym na wyzwania nowej energetyki – dodaj Mirosław Klepacki. © Apator

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2