reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem Przemysł elektroniczny | 16 maja 2019

Vigo System widzi potencjał do dalszego wzrostu

Po rekordowym 2018 roku producent detektorów nadal śrubuje wyniki. Pierwszy kwartał okazał się rekordowy pod względem przychodów i zysków. Dalszych wzrostów sprzedaży oczekuje w kolejnych kwartałach 2019 roku.

Dobrze rozpoczął się 2019 rok dla Vigo System. W I kwartale 2019 roku przychody spółki zwiększyły się o 26% w ujęciu r/r do 11,5 mln zł. EBITDA urosła o 19% do 5,1 mln zł, a zysk netto o 14% do 4,1 mln zł. Do poprawy wyników przyczynił się w głównej mierze segment przemysłowy. Przychody w tym obszarze wzrosły o 61%, do 7,9 mln zł, odpowiadając za 68% ogólnej sprzedaży. Detektory Vigo wykorzystywane są m.in. do produkcji urządzeń do kontroli jakości powietrza i detekcji gazów, przy kontroli pracy laserów czy w przemyśle półprzewodnikowym. – Potencjał tego segmentu naszego biznesu buduje zdywersyfikowane, systematycznie poszerzane grono perspektywicznych partnerów, gros z których z okresu na okres składa coraz większe zamówienia na nasze produkty. Tak zróżnicowana struktura odbiorców i produktów bazujących na naszych detektorach przekłada się na stabilny, podlegający mniejszym wahaniom niż w innych obszarach naszego biznesu, wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym. W ostatnich trzech latach średnia stopa wzrostu sprzedaży w segmencie wyniosła 25%. Mamy potencjał, by 2019 r. zamknąć ze zbliżoną dynamiką wzrostu – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu Vigo System. Drugim ważnym odbiorcą są firmy stosujące detektory w systemach bezpieczeństwa transportu ( m.in. przez amerykańska grupa Catepillar). Sprzedaż w tym segmencie w minionym kwartale zwiększyła się o 55% i w ocenie zarządu ma potencjał, by również w skali całego odnotować wzrost sprzedaży w tym segmencie. – Oczekujemy, że realizacja zamówień w ramach już zawartych kontraktów z grupą Catepillar pozwoli nam na osiągnięcie obrotów z tym kontrahentem co najmniej na ubiegłorocznym poziomie. Motorem wzrost segmentu może być wzrost sprzedaży naszych produktów do chińskich producentów systemów bezpieczeństwa kolei, współpraca z którymi obiecująco się rozwija – dodaje Adam Piotrowski. Trzecim pod względem wielkości przychodów w I kwartale był segment naukowy, skupiający prywatne i publiczne ośrodki badawcze i naukowe. Sprzedaż detektorów w tym segmencie odpowiadała za około 4% wartości sprzedaży w minionym okresie. Poza podium sprzedażowym w minionym okresie uplasował się segment wojskowy, jeden z głównych odbiorców produktów Vigo System. Wpływ na to ma przesunięcie, na drugą połowę 2019 r., realizacji zamówień dla największego z kontrahentów spółki, francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics. Niemniej zarząd zakłada, iż segment wojskowy będzie jednym z głównych motorów wzrostu wyników w drugiej połowie roku. W dalszym rozwoju ma pomóc przeprowadzka do nowego zakładu. Proces przeniesienia produkcji rozpoczął się jeszcze w I kwartale 2019 r. i zakończy w II kwartale. Spółka nie przewiduje przestojów w produkcji w trakcie procesu przeprowadzki. Docelowo w nowym zakładzie można będzie produkować 100 tys. detektorów rocznie. W 2018 r. Vigo System wyprodukowało rekordową ilość ponad 7,6 tys. detektorów i modułów detekcyjnych. - Spółka jest obecnie na etapie przygotowywania szczegółowej specyfikacji wyposażenia przewidzianego w ramach II etapu inwestycji Vigo 2020 – tj. budowy clean roomu oraz wyposażenia mającego na celu poprawę jakości i efektywności processingu detektorów. 14 lutego 2019 roku spółka otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania do realizacji inwestycji w wysokości 6 mln zł. Dofinansowanie zostanie udzielone w formie premii technologicznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Obecnie spółka finalizuje podpisanie umów kredytowych na realizację inwestycji oraz przygotowuje projekt budowy clean-roomu – czytamy w raporcie kwartalnym Vigo System. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2