reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 16 maja 2019

Krzysztof Wieczorkowski pokieruje Sonelem w nowej kadencji

Rada nadzorcza spółki wybrała ponownie Krzysztofa Wieczorkowski na prezesa. Wiceprezesem został Jan Walulik, a do zarządu dołączyli Tomasz Hodij i Tomasz Wiśniewski.

Kadencja nowo powołanego zarządu potrwa 2 lata. Prezes Krzysztof Wieczorkowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Zarządza Sonelem od 2001 roku. Jan Walulik ukończył Politechnikę Wrocławską. Wiceprezesem giełdowej spółki jest od 1995 roku. Tomasz Hodij i Tomasz Wiśniewski to nowe osoby w zarządzie. Tomasz Hodij ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Od 1998 roku dyrektor finansowy Sonela. Tomasz Wiśniewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od 2016 roku jest dyrektorem operacyjnym Sonela. Na 28 maja zaplanowano WZA w Sonela, które ma zdecydować m. in. o dywidendzie. Spółka chce przeznaczyć na ten cel 0,5 zł na akcję, co daje stopę na poziomie 5,75%. Proponowanym dniem dywidendy jest 14 czerwca, a wypłaty 1 lipca. Sonel od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ostatnich ośmiu dywidenda mieściła się w przedziale 0,10-0,60 zł, a stopa w granicach 1,59-6,56%. W ubiegłym roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły o 5,1% w ujęciu r/r do 91,7 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży powiększył się o 20% do 28,7 mln zł. EBIT wyniósł 8,45 mln zł (+34%), a zysk netto 7,7 mln zł (+75%). Największy wpływ na wyniki grupy miała spółka Sonel SA – wypracowała 87,8 mln zł przychodów i 6,7 mln zł zysku operacyjnego. Zarząd szacuje, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą 14,2 mln zł. Ponad 87% wydatków będzie przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe. W tym roku akcje Sonela zyskały ponad 40%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2