reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Bosch Przemysł elektroniczny | 10 maja 2019

Bosch zamierza do 2020 wyeliminować swój ślad węglowy

– 400 lokalizacji Bosch na całym świecie w 2020 roku będzie klimatycznie neutralnych – zapowiedział powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Robert Bosch GmbH podczas konferencji wynikowej.

W 2018 roku Bosch zwiększył obroty do rekordowego poziomu 78,5 mld euro. EBIT z działalności operacyjnej, stanowiący zysk przed odliczeniem podatków i odsetek, osiągnął wartość 5,5 mld euro. Pomimo dużych nakładów, m.in. na elektryfikację i automatyzację transportu, w 2018 roku zwiększył się udział EBIT z działalności operacyjnej w obrocie całkowitym koncernu, osiągając poziom 7,0 procent (w porównaniu do 6,8 procent w roku 2017). Bosch zwiększył również swoje nakłady na badania i rozwój do 7,3 mld euro, czyli przeznaczył na ten cel 9,3 procent obrotu. Nakłady inwestycyjne wzrosły o 14 procent, do kwoty 4,9 mld euro, co stanowiło 6,3 procent obrotu. W 2018 roku Bosch utworzył na całym świecie prawie 8 000 nowych miejsc pracy, z czego ponad połowę w działach badawczo-rozwojowych. W roku bieżącym Bosch spodziewa się osłabienia koniunktury gospodarczej. Koncern prognozuje, że gospodarka światowa wzrośnie w 2019 roku jedynie o 2,3 procent. Wśród czynników hamujących globalny wzrost należy wymienić konflikty handlowe, wysoki poziom zadłużenia krajów europejskich oraz spadek produkcji samochodów. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej w branżach i regionach istotnych dla Grupy Bosch, koncern spodziewa się osiągnąć w bieżącym roku wynik lepszy od ubiegłorocznego. Obroty w pierwszych trzech miesiącach tego roku kształtują się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku. Od roku 2020 Bosch ma być przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu Niezależnie od krótkoterminowych prognoz ekonomicznych, Grupa Bosch intensyfikuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza. - Zmiany klimatyczne to nie science-fiction. One zachodzą w świecie realnym. Jeżeli chcemy traktować poważnie ustalenia paryskiego porozumienia w sprawie klimatu, ich realizacja nie może być celem długoterminowym. Musimy działać już teraz – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, na konferencji poświęconej prezentacji wyników koncernu za ubiegły rok. - Jesteśmy pierwszym dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które zrealizuje ambitny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 w ciągu zaledwie roku. Od roku 2020 Bosch nie będzie już pozostawiał po sobie śladu węglowego – zapowiedział Denner. Aby zrealizować ten cel, przedsiębiorstwo zwiększy swoje zaangażowanie w czterech ważnych obszarach. Bosch poprawi swoją efektywność energetyczną, zwiększy udział energii odnawialnej w całości zużywanej energii, kupi więcej zielonej energii i będzie kompensował emisję CO2, której nie da się uniknąć. Do 2020 roku przedsiębiorstwo ma zneutralizować 3,3 mln ton CO2. Optymalizacja silników spalinowych – także z pomocą sztucznej inteligencji
- Mimo wyzwań ekonomicznych także w 2019 roku zamierzamy przeznaczyć znaczące kwoty na rozwój nowych technologii i obszarów działalności, inwestując tym samym w przyszłość przedsiębiorstwa – powiedział prof. dr Stefan Asenkerschbaumer, dyrektor ds. finansowych i wiceprezes zarządu Bosch. - Nasze zaangażowanie w redukcję emisji CO2 i ochronę klimatu ma charakter długoterminowy i ono także nie będzie uzależnione od bieżącego stanu finansów – podkreślił Asenkerschbaumer.
Według prognoz Grupy Bosch w roku 2030 około 75 procent wszystkich nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych będzie wyposażonych w silniki spalinowe. Dlatego Bosch nadal inwestuje w optymalizację napędów benzynowych i Diesla. Do dalszego rozwoju silników spalinowych przedsiębiorstwo wykorzystuje także sztuczną inteligencję. Z jej pomocą Bosch m.in. steruje w sposób prewencyjny oczyszczaniem spalin zgodnie ze wzorami wynikającymi z analizy indywidualnego stylu jazdy. Pozwala to na dalsze ograniczenie emisji. Blisko 3 500 pracowników działów pracujących nad systemami oczyszczania spalin i czujnikami spalin wygenerowało w 2018 roku obroty w wysokości 2,3 mld euro. W roku 2025 obroty w tym obszarze mają sięgać już trzech miliardów euro. Bosch zapowiada też aktywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Projekt koncernu, którego celem jest niemal całkowite wyeliminowanie koncentracji zanieczyszczeń powietrza opiera się na trzech filarach: Bosch projektuje niskoemisyjne technologie napędowe, wspólnie z władzami lokalnymi prowadzi projekty mające na celu poprawę płynności ruchu drogowego i wdraża programy zarządzania mobilnością swoich pracowników. Elektromobilność: 14 milionów pojazdów do końca 2022 roku Bosch przewiduje, że do poprawy jakości powietrza w miastach przyczynią się w dużej mierze także samochody elektryczne. Bosch dąży do zdobycia pozycji lidera na tworzącym się właśnie masowym rynku elektromobilności. W 2025 roku koncern planuje osiągnąć 5 miliardów euro obrotu ze sprzedaży produktów związanych z elektromobilnością, tj. dziesięć razy więcej niż w roku 2018. - Rosnąca konkurencji w obszarze układów napędowych jest dla nas szansą. Nasz systemowy know-how, szerokie portfolio produktów i efekt skali w produkcji sprawiają, że jesteśmy najlepszym partnerem dla producentów pojazdów i dostawców usług w obszarze mobilności na całym świecie – powiedział Denner. Jak podkreśla koncern, już dziś po drogach całego świata jeździ ponad milion samochodów elektrycznych wyposażonych w komponenty napędów od Bosch, a do końca roku 2022 ma ich być już 14 milionów. Koncern zrealizował już projekty w zakresie technologii napędów dla 50 platform pojazdów elektrycznych. W samym 2018 roku zrealizowano 30 nowych projektów. - Chcemy także przyspieszyć rozwój technologii ogniw paliwowych – podkreślił Denner. W tym celu Bosch zapowiedział właśnie współpracę z firmą Powercell, szwedzkim producentem stosów ogniw paliwowych. Stosy odpowiadają za dwie trzecie wartości układów ogniw paliwowych. - Razem z firmą Powercell zamierzamy uprzemysłowić produkcję stosów ogniw paliwowych i najpóźniej w 2022 roku wprowadzić ją na rynek – powiedział Denner. Zautomatyzowana jazda: mniejsze zużycie i niższy poziom emisji Również automatyzacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Według danych firmy badawczej KE Consult, automatyzacja jazdy może ograniczyć zużycie paliwa nawet o 30 procent. W Grupie Bosch nad automatyzacją jazdy pracuje dzisiaj już ponad 5 000 inżynierów, prawie dwa razy więcej niż przed dwoma laty. - Do roku 2022 zainwestujemy blisko 4 miliardy euro w automatyzację jazdy, a więc w zrównoważoną mobilność – powiedział Volkmar Denner. - Systemy wspomagające jazdę przyczyniają się do wzrostu, na drodze do autonomicznej jazdy. Obecnie firma osiąga na tym rynku 2 miliardy euro obrotu – w 2019 roku oczekiwany jest wzrost o 15 procent. O 20 procent ma też wzrosnąć sprzedaż czujników radarowych, a o 30 procent - sprzedaż czujników wideo. Zautomatyzowana jazda to nie tylko branża o dobrych perspektywach, ale rynek, który już dzisiaj generuje wzrost obrotów - powiedział Volkmar Denner. © Bosch
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2