reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 30 kwietnia 2019

Umicore otrzyma ponad 86 mln PLN w ramach rządowego grantu

MPiT udzieli belgijskiej firmie Umicore w latach 2019-2023 wsparcia w formie dotacji celowej w maksymalnej kwocie 86 328 125 PLN.

Już w sierpniu ubiegłego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii otrzymało od międzyresortowego zespołu rekomendację propozycji wsparcia dla inwestycji realizowanej w Polsce przez Umicore, w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”. Umowa o udzielenie pomocy publicznej została zawarta 13 marca 2019 roku. Pomoc została przyznana w związku z realizacją w latach 2019-2023 inwestycji polegającej na budowie przez Umicore Poland zakładu produkującego katody do baterii do akumulatorów elektrycznych. Fabryka powstanie w Radzikowicach, w gminie Nysa. Nowoczesny zakład belgijskiej firmy ma rozpocząć produkcję pod koniec 2020 roku, zatrudnienie znajdzie tam ponad 400 osób, a wartość inwestycji to blisko 1,4 mld PLN. Dotacja zostanie wypłacona w transzach. W bieżącym roku będzie to kwota nie wyższa niż 22 mln PLN, w 2020 roku – nie więcej niż 6,49 mln PLN, w 2021 roku – 23 mln PLN, w 2022 roku – 21,83 mln PLN i w 2023 roku – 13 mln PLN. Zgodnie z umową, Umicore musi spełnić określone warunki, tj. utworzyć nie mniej niż 365 nowych etatów oraz utrzymać założoną wartość inwestycji. W innym przypadku, kwota pomocy zostanie obniżona.
reklama
reklama
January 15 2021 12:45 V18.15.12-1