reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemys艂 elektroniczny | 23 pa藕dziernika 2008

Wyniki finansowe Flextronics Polska

W roku obrotowym, ko艅cz膮cym si臋 31 marca 2008, Flextronics Polska osi膮gn膮艂 przychody na poziomie 1 627 mln z艂. Sprzeda偶 firmy by艂a nieomal identyczna jak w poprzednim roku, zako艅czonym obrotami w wysoko艣ci 1 654 mln z艂. Bardzo poprawi艂y si臋 natomiast wyniki finansowe.
Jak wynika z audytowanego sprawozdania finansowego, z艂o偶onego w S膮dzie Rejonowym w Gda艅sku, wynik na sprzeda偶y powi臋kszony o amortyzacj臋 w ostatnim roku obrotowym ukszta艂towa艂 si臋 na poziomie 41.9 mln z艂, o 3% wi臋cej ni偶 w poprzednim okresie sprawozdawczym (40.7 mln z艂). Bardzo wyra藕n膮 popraw臋 sp贸艂ka odnotowa艂a natomiast na poziomie wynik贸w EBIT i EBITA, kt贸re wynios艂y w roku 2008 odpowiednio 19.8 mln z艂 oraz 49.2 mln z艂. W roku ko艅cz膮cym si臋 na koniec marca 2007 by艂o to jedynie 10.9 mln z艂 oraz 37.4 mln z艂 ( wzrost wyniku EBIT wyni贸s艂 82%, wyniku EBITA 32%).

Nale偶y zauwa偶y膰 znaczny wp艂yw Pozosta艂ej dzia艂alno艣ci operacyjnej na ukszta艂towanie si臋 wyniku EBIT: w okresie ko艅cz膮cym si臋 w roku 2008, firma spisa艂a zobowi膮zania o warto艣ci 7.1 mln z艂, zaksi臋gowa艂a odszkodowania w wysoko艣ci 2.5 mln z艂 oraz rozwi膮za艂a odpis aktualizacyjny zapas贸w na poziomie 1.7 mln z艂. Operacje te w znacz膮cy spos贸b podnios艂y wynik EBIT, zw艂aszcza w por贸wnaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym, w kt贸rym firma utworzy艂a wysoki odpis aktualizacyjny za zapasy w kwocie 7.4 mln z艂.

Jeszcze wi臋ksz膮 popraw臋 wynik贸w firma odnotowa艂a na poziomie wyniku netto, kt贸ry w roku ko艅cz膮cym si臋 31 marca 2008 wyni贸s艂 23.1 mln z艂, wobec 6.8 mln z艂 rok wcze艣niej. Pozytywny wp艂yw na bardzo dobre wyniki firmy mia艂a nie tylko opisana wcze艣niej poprawa efekt贸w zasadniczej dzia艂alno艣ci firmy, ale r贸wnie偶 jednoczesne zwi臋kszenie przychod贸w finansowych (g艂贸wnie w efekcie korzystnych zmian kurs贸w walut) i zmniejszenie koszt贸w finansowych.

Sprzeda偶 firmy nieomal w ca艂o艣ci kierowana jest na eksport, kt贸ry stanowi 95% obrot贸w (rok wcze艣niej udzia艂 eksportu znajdowa艂 si臋 na identycznym poziomie). Zmniejszy艂y si臋 natomiast wydatki inwestycyjne: w ostatnim okresie nak艂ady inwestycyjne wynios艂y 30.3 mln z艂, wobec 66.5 mln z艂 w poprzednim okresie obrachunkowym.

Flextronics Polska jest jednym z najwi臋kszych przedsi臋biorstw elektronicznych w Polsce, zatrudnia obecnie 3 160 os贸b. W Polsce zak艂ad produkcyjny mie艣ci si臋 w Tczewie i zajmuje powierzchni臋 50 tys m2. Koncern Flextronics w okresie pomi臋dzy 1 kwietnia 2007 a 30 marca 2008 osi膮gn膮艂 sprzeda偶 w wysoko艣ci 27 558 mln USD. Przeliczaj膮c wyniki sprzeda偶y po 艣redniorocznym kursie USD (2.62 z艂/USD), mo偶na oszacowa膰 obr贸t uzyskany przez polski oddzia艂 na poziomie 620 mln USD, co stanowi z kolei 2.3% 艣wiatowych obrot贸w Flextronics
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
January 17 2019 14:20 V11.11.0-2