reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 kwietnia 2019

PZ Cormay ma zwrócić 3 mln PLN dofinansowania

W zeszłą środę PZ Cormay otrzymał od PARP informację o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych, hematologicznych i biochemicznych nowej generacji z dedykowaną linią odczynników".

Powyższa umowa została podpisana z PARP 7 października 2016 roku umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania Na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PZ Cormay został także wezwany do zwrotu otrzymanej dotacji w łącznej wysokości 3 180 683,32 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. PZ Cormay informował o prawdopodobnym ryzyku zwrotu dotacji w raporcie rocznym za 2018 r. - Przewidując powyższy scenariusz jako prawdopodobny, Spółka dokonała w opublikowanych już sprawozdaniach finansowych za 2018 rok reklasyfikacji kwoty przyznanej dotacji 3 181 tys. PLN z pozycji zobowiązań długoterminowych "Przychody przyszłych okresów - otrzymane dotacje" na pozycję zobowiązań krótkoterminowych "Rezerwy pozostałe", jako prawdopodobną kwotę podlegającą zwrotowi. Dodatkowo wartość rezerw została zwiększona o kwotę odsetek, które spółka musiałaby zapłacić, w przypadku zwrotu dotacji, obliczone za okres od momentu przyznania dotacji do dnia 31 grudnia 2018 roku – czytamy w komunikacie PZ Cormay. Spółka poinformowała także, że podjęła decyzję w sprawie budowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego, zarówno o zmianie miejsca inwestycji, jak i czasie jej rozpoczęcia. Aktualny scenariusz zakłada przeniesienie Inwestycji CP-L do nowej lokalizacji na terenie Lublina lub okolicznych powiatów. W związku z powyższym PZ Cormay zawarł w lutym 2019 r. umowę sprzedaży warunkowej działki zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec za cenę netto 5,7 mln PLN. Spółka nie wyklucza, że środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości byłyby w części wykorzystane w celu zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach dotacji. Pozostałe środki pochodzące ze sprzedaży byłyby wykorzystane na co najmniej częściowe sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości.
reklama
reklama
January 15 2021 12:45 V18.15.12-2