reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Sonel w dwucyfrowym tempie poprawiał wyniki

Ubiegłoroczny zysk netto grupy wzrósł o 75%. W tym roku Sonel zamierza skupić się na optymalnym wykorzystaniu potencjału, jaki daje program inwestycyjny oraz obecność na wielu światowych rynkach, a także współpracy z parterami w celu pozyskania ciekawych i dochodowych produktów.

W 2018 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły o 5,1% w ujęciu r/r do 91,7 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży powiększył się o 20% do 28,7 mln zł. EBIT wyniósł 8,45 mln zł (+34%), a zysk netto 7,7 mln zł (+75%). Największy wpływ na wyniki grupy miała spółka Sonel SA – wypracowała 87,8 mln zł przychodów i 6,7 mln zł zysku operacyjnego. - Cały rok 2018 intensywnie pracowaliśmy nie tylko nad sprzedażą, ale także nad rozwojem nowych produktów. Nakłady na inwestycje, w szczególności na prace rozwojowe, przekroczyły kwotę 10,3 mln zł i były wyższe o 28 % od wydatków poniesionych w 2017 roku. Stanowi to około 10% przychodów i lokuje naszą spółkę w czołówce firm dynamicznie inwestujących w przyszłość. Efektem tych prac był szereg nowych konstrukcji i produktów wprowadzonych na rynek w 2018 roku, z miernikiem MPI 540 na czele. Przyrząd ten wyprzedza o krok całą światową konkurencję. Pracowaliśmy również nad uzyskaniem dofinansowania ze środków UE i spółka podpisała umowy na cztery istotne projekty dotacyjne o wartości wsparcia w kwocie przekraczającej 12 mln zł. Środki te będą wykorzystane w latach następnych – ocenia w raporcie rocznym Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela. Spółki zależne ze zmiennym szczęściem realizowały swoje zadania. Foxytech poniósł małą stratę, ale na podkreślenie zasługuje fakt, że pozyskała kontrakty, które pozwalają z optymizmem patrzeć w rok 2019. Spółka rozwijania działalności w zakresie inteligentnego domu i miernika środowiskowego pyłków zawieszonych. Firma zdobyła kontrakt na współpracę z grupą Tauron w zakresie dostaw liczników energii elektrycznej. - Realizacja tych dostaw powinna zapewnić osiągnięcie dobrych wyników w roku bieżącym. Spółka ta rozwija szereg kontaktów biznesowych z firmami chińskimi w celu pozyskania najnowszych technologii dostępnych na rynku chińskim w dziedzinie Smart Metering. Ambicją tej spółki jest zaistnienie na rynku, jako dostawca rozwiązań inteligentnej transmisji danych pomiarowych – dodaje prezes Sonela. Spółka Sonel Instruments India Private Limited mimo osiągniętej straty, coraz poważniej angażuje się w różne przedsięwzięcia handlowe na tamtejszym rynku. W ocenie zarządu notuje zadowalający poziom obrotów. Spółka w USA nie zrealizowała swoich założeń biznesowych i zarząd zadecydował o jej restrukturyzacji. W efekcie tego znacząco ograniczone zostaną koszty funkcjonowania. - W 2019 roku Sonel nie planuje kolejnych akwizycji, celem głównym jest opanowanie strat spółek zależnych, poprawa ich efektywności w sposób, który będzie realizował cele dla jakich je powołano i doprowadzenie do dodatniej kontrybucji w wyniku całej organizacji. Jako grupa zamierzamy skupić się na optymalnym wykorzystaniu potencjału, jaki daje nam bogaty program inwestycyjny Sonela oraz obecność na wielu światowych rynkach, a także współpraca z parterami w kierunku pozyskania ciekawych i dochodowych produktów – podsumowuje Krzysztof Wieczorkowski. Sonel szacuje, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą 14,2 mln zł. Ponad 87% wydatków będzie przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe. Zarząd ma w planach wypłatę dywidendy – rekomenduje przeznaczenie na ten cel 0,5 zł na akcję. Proponowana stawka jest pięć razy wyższa niż rok wcześniej. Sonel od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ostatnich ośmiu dywidenda mieściła się w przedziale 0,10-0,60 zł, a stopa w granicach 1,59-6,56%. Tegoroczna propozycja daje stopę na poziomie 7,2%. Źródło: akcjonariat.pl
March 29 2023 21:41 V20.13.15-2
reklama
reklama