reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 15 kwietnia 2019

PZ Cormay ze spadkiem przychodów

PZ Cormay opublikował raport roczny: w 2018 roku skonsolidowane przychody firmy wyniosły 69,8 mln zł wobec 77,6 mln zł z 2017 roku.

Na niższą sprzedaż wpłynęło wycofanie na rynku krajowym oferty produktów Greiner oraz na rynku rosyjskim, co było skorelowane z trudną sytuacją polityczną w regionie. Niemniej marża brutto ze sprzedaży nie spadła i utrzymała się powyżej 40%. Strata operacyjna sięgnęła 27,4 mln zł, a netto 24,98 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 8,7 mln zł i 2,2 mln zł straty – poinformowała spółka. - Czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wyniki finansowe w 2018 było utworzenie odpisu z tytułu zmniejszenia wartości aktywów. Odpis w kwocie 19,4 mln zł został ujęty zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po wynikach testów na utratę wartości nakładów poniesionych na prace rozwojowe związane z opracowaniem i wdrożeniem na rynek analizatorów: Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox. Należy podkreślić, iż decyzja o utworzeniu odpisów ma charakter pozabiznesowy i jest efektem większej ostrożności w podejściu do wyceny aktywów zarówno ze strony spółki jak i audytora – czytamy w skierowanym do akcjonariuszy liście Janusza Płocicy, prezesa Cormaya. W ocenie zarządu odpisy wartości wspomnianych projektów nie oznaczają negatywnej oceny ich potencjału rynkowego. Cormay uważa, że komercjalizacja analizatorów Hermes i Equisse może w krótkiej i średniej perspektywie pozytywnie wpłynąć na wyniki grupy oraz ich wartość dla akcjonariuszy. - Prace rozwojowe w ramach grupy są prowadzone w sposób umożliwiający jak najszybszą komercjalizację nowych urządzeń, a kluczowe projekty – Equisse i Hermes, realizowane od kilku lat przy znaczących nakładach finansowych i obciążeniach organizacyjnych, są dziś na ukończeniu. Jesteśmy w fazie zbierania pierwszych realnych i rynkowych opinii o działających już w laboratoriach analizatorach, mamy podstawy by sądzić, iż ich komercjalizacja przebiegać będzie zgodnie z biznesowymi założeniami – dodaje prezes Cormaya. Zakończenie walidacji nowej wersji aparatu Equisse zaplanowano na koniec I półrocza 2019 roku. Po jej zakończeniu rozpocznie się produkcja preseryjna pierwszych egzemplarzy Equisse. Spółka przewiduje, iż w efekcie powyższych prac urządzenie będzie gotowe do sprzedaży w IV kwartale 2019 roku. Aparat Hermes Senior w IV kwartale 2018 roku przeszedł z powodzeniem walidację wewnętrzną oraz zewnętrzną, co umożliwiło złożenie deklaracji zgodności CE i jego rejestrację w URPL na koniec 2018 roku. Pierwszy egzemplarz został sprzedany do Rumunii. W I kwartale 2019 roku na bazie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem analizatora prowadzono prace nad dalszym usprawnieniem technicznym aparatu w celu poprawy jego funkcjonowania oraz działania promocyjne wśród swoich dystrybutorów. Równolegle grupa realizuje proces sprzedaży pakietu akcji włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese - negocjuje ostateczne warunki sprzedaży posiadanego pakietu. List intencyjny w tej sprawie podpisano we wrześniu ubiegłego roku. Daje on wyłączność na prowadzenie badania i negocjacji. Orphee dysponuje pakietem 45% udziałów w kapitale i 50% na walnym Diesse. Włoska spółka zajmuje się diagnostyką immunologiczną. Przypomnijmy, że zakup udziałów kosztował 15 mln EUR. - Coraz lepsze wyniki odnotowywane przez włoską spółkę zwiększają zainteresowanie inwestorów pomimo skomplikowanej sytuacji właścicielskiej. Mając na uwadze postępy w trwających negocjacjach z wybranym inwestorem oraz zainteresowanie ze strony szerszego grona podmiotów liczymy, iż finałem prowadzonego procesu będzie zyskowna dezinwestycja, która jeszcze w 2019 r. pozwoli nam na powrót do projektowania i realizacji strategicznej inwestycji grupy – budowy nowego zakładu produkcji odczynników – wskazuje w liście do akcjonariuszy Janusz Płocica. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
November 22 2021 13:31 V19.1.3-2