reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 stycznia 2010

Novitus rozbudowuje ofertę oprogramowania

Novitus nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki COMP S.A. -Centrum Systemów Sprzedaży w Warszawie - stanowiącej wyodrębniony i samobilansujący się podmiot, zajmujący się świadczeniem usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży.

Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 16.036 tys. złotych. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma na celu koncentrację w ramach Spółki aktywów wykorzystywanych do obsługi klientów z sektora handlu i usług. Dotychczasowa działalność gospodarcza nabywanej części przedsiębiorstwa, polegająca na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży będzie kontynuowana w ramach NOVITUS SA. Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa umożliwi dalszy rozwój Spółki jako dostawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klientów sieciowych sektora handlu i usług w zakresie oprogramowania i usług integracji systemów. Rozszerzona oferta w tym zakresie i zwiększenie skali działalności Spółki umożliwią kompleksową obsługę dużych klientów sieciowych z sektora handlu i usług (m.in. sieci stacji paliw).
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2