reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 kwietnia 2019

Cormay chce skomercjalizować nowe analizatory niezależnie od odpisów

Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości nakładów poniesionych na trwające prace rozwojowe związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych analizatorów. Jednocześnie zarząd jest przekonany o celowości prowadzonych projektów oraz ich pozytywnym wpływie na przyszłe wyniki finansowe.

Testy dotyczyły analizatorów Equisse, Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox. W wyniku ich przeprowadzenia Cormay podjął decyzję o utworzeniu odpisów w sprawozdaniu za rok obrotowy 2018 o łącznej kwocie 19,4 mln zł. Operacja ma charakter niepieniężny i nie wpływa na bieżącą sytuację finansową grupy. - Dokonanie powyższych odpisów nie oznacza zaniechania prowadzonych prac w ramach poszczególnych projektów dotyczących opracowywanych przez spółkę analizatorów. Zarząd emitenta jest przekonany o celowości prowadzonych projektów oraz ich pozytywnym wpływie na przyszłe wyniki finansowe emitenta i grupy kapitałowej. Prowadzone prace są realizowane tak, aby jak najszybciej osiągnąć komercjalizację nowych analizatorów – czytamy w komunikacie Cormaya. Komercjalizacja nowych analizatorów (biochemicznego Equisse oraz hematologicznych Hermes Senior i Junior) uznawana jest za strategiczny cel grupy. W marcu okazało się, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała sprawozdanie Cormaya w sprawie projektu Hermes Senior. W ocenie zarządu decyzja PARP znacząco ogranicza ryzyko związane z tym projektem. W ramach projektu Hermes Senior, przezwyciężono technologiczne wyzwania, które opóźniły komercjalizację analizatora, co pozwoliło wkroczyć w etap walidacji wewnętrznej. Pod koniec ubiegłego roku spółka zgłosiła analizator hematologiczny Hermes Senior w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL). Następnie okazało się, że może rozpocząć proces wprowadzania analizatora do obrotu na rynku polskim i europejskim (UE, EOG) oraz procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane. Drugim strategicznym projektem jest analizator biotechnologiczny Equisse. W ostatnim raporcie finansowym spółka wskazała, że trafił on do zagranicznych odbiorców, rozpoczynając de facto drugą fazę komercjalizacji urządzenia, w której będzie oferowany odbiorcom na całym świecie. Dodano, że prace nad drugą, istotnie tańszą wersją analizatora przebiegają zgodnie z planem, zakładającym wprowadzenie go do masowej sprzedaży już w połowie 2019 roku. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
January 15 2021 12:45 V18.15.12-1