reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 stycznia 2010

Wszystko o ESD : wybrane aspekty tworzenia strefy EDA

Jak powinno wyglądać idealne stanowisko pracy, a jakie błędy można zrobić przy uziemieniu stołu?

Electrostatic Discharge Association przedstawia rysunek, obrazujący jak powinno wyglądać idealne pod względem ochrony ESD stanowisko pracy. Kluczowe elementy to powierzchnia robocza, wykonana z materiału rozpraszającego ładunki elektryczne, środki ochrony osobistej personelu (najczęściej opaska na nadgarstek), uziemienie, a także odpowiednie oznakowanie wszystkich elementów. Stanowisko pracy powinno umożliwiać połączenie wszystkich powierzchni roboczych, fikstur czy drobnego sprzętu z uziemieniem. Dodatkowo, powinno się również zapewnić uziemienie środków ochrony osobistej i sprzętu, nie stanowiącego stałego wyposażenie stanowiska. Rysunek 1. Stanowisko pracy, wyposażone w środki ochrony ESD. Na stronie allaboutcircuits.com można natomiast znaleźć opis częstego błędu, popełnianego przy aranżacji stanowiska pracy. Lewa część rysunku przedstawia odpowiednio skonstruowane stanowisko pracy, w którym zarówno powierzchnia robocza, jak i opaska na nadgarstek są osobno uziemione. Prawa część rysunku przedstawia rozwiązanie, polegające na połączeniu opaski z powierzchnią roboczą oraz uziemieniu samej powierzchni. W przypadku wystąpienia zjawiska ESD na opasce, takie podłączenie spowoduje wzrost potencjału elektrycznego powierzchni roboczej, co może doprowadzić do uszkodzenia komponentu. Rysunek 2. Poprawne uziemienie stanowiska pracy. Symbole Uziemienie Strefa EDA Zagrożenie ESD Kolejna część cyklu za tydzień, 5.02
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 23 2019 13:52 V14.6.1-1