reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Biznes | 02 kwietnia 2019

Apator połączył spółki

Zarząd Apator SA poinformował, że 1 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu połączenia spółek zależnych, tj. spółki Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi ze spółką Apator Control sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Apator Control sp. z o.o. na Apator Elkomtech SA w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Apator Elkomtech SA wydane jedynemu wspólnikowi Apator Control sp. z o.o., tj. Apator SA – poinformowała spółka w komunikacie. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Apator Elkomtech SA wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Apator Control sp. z o. o.
reklama
reklama
January 15 2021 12:45 V18.15.12-1