reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

ES-SYSTEM opublikował wyniki za 2018 rok

Umocnienie pozycji w kraju przełożyło się na wzrost przychodów Grupy, natomiast na sprzedaż za granicą wpłynęła słabsza koniunktura. Również zyski były pod presją inwestycji w rozwój sprzedaży.

- W ostatnim roku ES-SYSTEM umocniła pozycję na rynku w kraju i zanotowała jednoprocentowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży Grupy. Eksport pozostał pod wpływem słabszej koniunktury, co wpłynęło negatywnie na sprzedaż za granicą i obniżyło zysk spółki. Spółka weszła w br. z dobrym portfelem zleceń, w związku z tym zakładamy, że I kw. przyniesie kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej – mówi Rafał Gawrylak, prezes zarządu ES-SYSTEM S.A. W IV kw. 2018 r. sprzedaż krajowa ES-SYSTEM wyniosła 39,5 mln zł, tj. spadek o 8,6% r/r, pochodna opóźnień w odbiorze już zamówionych towarów. Narastająco w 2018 r. na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 155,8 mln zł, tj. wzrost o 5,2% r/r. - Wzrosty w kraju są zgodne z wcześniejszymi założeniami i wynikają m.in. z umocnienia pozycji w segmencie oświetlenia architektonicznego, zewnętrznego oraz sterowania. W 2019 r. spodziewany jest dalszy wzrost sprzedaży opraw zewnętrznych, w szczególności opraw ulicznych. W związku z coraz większym zainteresowaniem klientów projektami wykorzystującymi najnowsze technologie zakładamy także dalsze wzrosty sprzedaży rozwiązań z segmentu sterowania – podsumowuje prezes Gawrylak. W IV kw. 2018 r. Grupa Kapitałowa zanotowała sprzedaż eksportową na poziomie 9,8 mln zł, tj. niższą o 6,9% r/r. W całym 2018 r. sprzedaż eksportowa wyniosła 36 mln zł, tj. 13,6% spadku r/r, pochodna spadku sprzedaży w segmencie oświetlenia architektonicznego i przemysłowego. ES-SYSTEM pokazał natomiast silną pozycję w segmencie oświetlenia zewnętrznego, który w ubiegłym roku wzrósł o 64% r/r. Kluczowymi rynkami zagranicznymi pozostają Europa oraz Azja i Bliski Wschód. Działalność spółki zależnej ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. zaowocowała realizacją nowych projektów, w tym m.in. Queen Margaret University w Edynburgu i University of Higlands and Islands w Inverness. Wzrost sprzedaży na rynku brytyjskim przekroczył 90% r/r. Rośnie udział LED-ów w sprzedaży W 2018 r. przychody ze sprzedaży oświetlenia LED w Grupie wzrosły o 9,6% r/r i stanowiły 78,5% sprzedaży ogółem. W kraju rozwiązania oparte na technologii LED stanowiły 77,4% całkowitej sprzedaży wobec 72,2% w 2017 r. Za granicą, Grupa zanotowała wzrost udziału sprzedaży LED do 83,2% w stosunku do 71,6% w 2017 r. Zyski pod wpływem inwestycji w rozwój sprzedaży zagranicznej EBIT Grupy w IV kw. 2018 r. wyniósł -1,4 mln zł, tj. spadek o 145,3% r/r. W całym 2018 r. zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 5,6 mln zł, tj. 27,1% mniej r/r. Koszty operacyjne w całym 2018 r. wyniosły 71,1 mln zł i były wyższe o 9% r/r. Jest to głównie pochodna wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych (65,3 mln zł w 2018 r. w porównaniu z 60,3 mln zł w 2017 r.) i kosztów udziału w targach. Narastająco koszty usług obcych (usługi pracowników tymczasowych oraz prowizje pośredników i przedstawicieli handlowych) wyniosły 20 mln zł i były wyższe o 2,4 mln zł w porównaniu z 2017 r. ES-SYSTEM osiągnęła 43 tys. zł zysku na pozostałej działalności operacyjnej w porównaniu do 1,2 mln zł w 2017 r. (wynik wysokiej bazy porównawczej). W IV kw. 2018 r. Grupa odnotowała 0,8 mln zł straty netto, wobec 2,2 mln zł zysku w analogicznym okresie 2017 r. Narastająco w 2018 r. ES-SYSTEM osiągnął zysk w wysokości 5,6 mln zł, co oznacza spadek o 20,2% względem 2017 r. Perspektywy dalszych wzrostów w 2019 roku W oparciu o wyniki IV kw. 2018 r., perspektywy branży oraz poziom zamówień i założenia sprzedaży, zarząd zakłada w I kw. 2019 r. wzrost sprzedaży krajowej na poziomie kilku procent r/r.
Łączna wartość inwestycji w 2019 r. planowana jest na poziomie 8 mln zł i dotyczy przed wszystkim nakładów w zakładach produkcyjnych. W ramach inwestycji Grupa planuje zakup nowych maszyn i urządzeń.
- ES-SYSTEM realizuje coraz więcej projektów oświetleniowych w obiektach modernizowanych i rozbudowywanych. W połowie marca br. wartość zleceń modernizacyjnych planowanych na bieżący rok na rynku krajowym stanowiła około 35% wszystkich projektów. Spodziewamy się dalszych wzrostów w tym obszarze rynku – mówi prezes ES-SYSTEM. W sprzedaży eksportowej, na podstawie bieżącego portfela zamówień zarząd spodziewa się w I kw. 2019 r. sprzedaży na porównywalnym poziomie r/r oraz utrzymania tendencji wzrostowej udziału oświetlenia LED i inteligentnych systemów sterowania w całości sprzedaży. - Liczba projektów, będących w fazie opracowywania na różnych rynkach, stanowi dobry prognostyk sprzedaży na 2019 r. Umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych będzie realizowane w oparciu o rozwój kontaktów biznesowych i sieci przedstawicieli handlowych oraz poprzez udział w wybranych wydarzeniach branżowych, w szczególności targach: Materials & Light w Paryżu, Light Middle East w Dubaju oraz konferencjach Darc Room w Londynie i Konwent PLDC w Rotterdamie – podsumowuje Prezes Rafał Gawrylak. © ES-SYTEM

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama