reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Medicalgorithmics podsumowuje rok 2018 i zapowiada zmiany

Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics SA, dostawca zaawansowanych rozwiązań dla kardiologii, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2018 rok. Wyniki prezentują się następująco: 199,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 36,3 mln zł EBITDA i 18,9 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 199,4 mln zł i były na porównywalnym poziomie w stosunku do 2017 roku (-2% r/r, głównie za sprawą osłabienia USD do PLN oraz mniejszej sprzedaży do partnerów, w tym AMI/Spectocor, które częściowo skompensowano wzrostem organicznych przychodów w Medi-Lynx). EBITDA za rok 2018 wyniosła 36,3 mln zł w porównaniu do 54,3 mln zł w roku 2017 (-33%). Zysk netto wygenerowany w 2018 roku wyniósł 18,9 mln zł i w porównaniu z rokiem 2017 był niższy o 44% (33,7 mln zł w 2017), a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 14,4 mln zł (vs 25,5 mln zł w 2017).
Medicalgorithmics rozważa pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego lub transakcję o innej strukturze. Spółka chce też powalczyć o lepsze wyniki na rynku Stanów Zjednoczonych.
Na poziom wyników finansowych w 2018 roku w głównej mierze wpłynął wzrost kosztów operacyjnych, których najbardziej istotną część (64%) stanowią koszty świadczeń pracowniczych. Średnioroczny wzrost kosztów pracowniczych w Medi-Lynx związany z przejęciem bazy klientów AMI/Spectocor został częściowo skompensowany przez zmianę średniego kursu dolara oraz niższą wycenę programu motywacyjnego i niższy poziom wynagrodzeń zarządu Medicalgorithmisc S.A. Warto podkreślić, że dodatkowo, po zweryfikowaniu osiąganych wyników sprzedażowych, podjęto decyzję o zmianie modelu biznesowego i w efekcie zredukowano zatrudnienie w Medi-Lynx w 4Q 2018 oraz na początku 2019 roku – informuje Medicalgorithmics. - Pomimo obniżenia wyników finansowych silna pozostaje pozycja gotówkowa Grupy. W 2018 z działalności operacyjnej Medicalgorithmics wygenerował 44,2 mln zł, co przełożyło się na zwiększenie pozycji gotówkowej na koniec 2018 roku do ponad 60 mln zł. Na koniec roku wskaźnik Dług Netto/EBITDA spadł poniżej 0,2x – czytamy dalej w komunikacie. W 2018 roku całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 1,8 mln zł (0,7 mln zł w 2017 roku), stanowiące 0,9% całości przychodów (0,4% w 2017 roku) oraz przychody ze sprzedaży usług w kwocie 197,6 mln zł (202,6 mln zł w 2017 roku) stanowiące 99,1% (99,6% w 2017 roku) całości przychodów. - To był rok intensywnej pracy nad konsolidacją i rozwojem biznesu. W samym czwartym kwartale 2018 wypracowaliśmy 56,9 mln zł skonsolidowanych przychodów (+12,7 q/q), 13,6 mln zł EBITDA (+6,1 q/q) i 8,0 mln zł zysku netto (-13,7 q/q, w tym 6,0 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), co było bardzo dobrym rezultatem w skali całego minionego roku. Wyniki, jakie osiągnęliśmy w całym 2018 roku, nie były jednak dla nas satysfakcjonujące. Dlatego też w ostatnim kwartale 2018 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych dla spółki opcji strategicznych. Rozważamy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, a może dokonanie transakcji o innej strukturze. Jednocześnie prowadzimy pogłębione analizy możliwości zmiany modelu sprzedaży w USA, których głównym celem jest przywrócenie dynamiki wzrostu przychodów – wiele wskazuje na to, że jest to jedyna droga do osiągnięcia średnio i długoterminowych celów rozwojowych. Wierzymy, że wybór opcji strategicznej będzie istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy i mam nadzieję, że będzie on miał także pozytywny wpływ na rozszerzenie skali działalności oraz – docelowo – na wzrost wartości Medicalgorithmics- mówi Marek Dziubiński prezes Medicalgorithmics SA. W ramach rozwoju sprzedaży systemu PocketECG na nowych rynkach Medicalgorthmics pozyskał w 2018 roku nowych partnerów handlowych. W czerwcu 2018 roku Spółka podpisała umowę na dystrybucję i sprzedaż systemu do diagnostyki arytmii z nowym partnerem strategicznym z Kanady, firmą m-Health Solutions, Inc. W tym samym roku skład Grupy został poszerzony o Medicalgorithmics Polska Sp. z o.o., która posiada trwałe relacje z przedstawicielami wielu placówek zdrowia na terenie Polski. Jednocześnie Grupa rozszerzyła współpracę ze skandynawską Grupą Vingmed w zakresie sprzedaży systemu do diagnostyki arytmii serca. Umowy zostały podpisane z firmami Vingmed AS z Norwegii oraz Vingmed AB ze Szwecji. Analiza możliwości zmiany modelu działalności Grupy w USA oraz przygotowanie do przeglądu opcji strategicznych pociągnęły za sobą konieczność dokonania zmian w zespole Medicalgorithmics. W październiku 2018 na stanowisko dyrektora generalnego (CEO) Medi-Lynx powołano Petera G. Pellerito. Peter Pellerito jest przede wszystkim odpowiedzialny za realizację strategicznych celów średnioterminowych Grupy, czyli za zmianę modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network). Grupa zakłada, że osiągnięcie tego celu, choć będzie skutkowało obniżeniem poziomów refundacyjnych za pojedynczą usługę, zapewni dostęp do nowych klientów, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost wolumenu sprzedaży. W opinii Medicalgorithmics strategia ta pozwoli Medi-Lynx na coroczny wzrost przychodów oraz realizację strategii wzrostu biznesu, a także zwiększenie pewności i stabilności przychodów Medi-Lynx.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1