reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24 dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

NCBR odstąpił od podpisania umowy z Ursusem

Zarząd URSUS SA w restrukturyzacji poinformował, że 25 marca otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pismo informujące o odstąpieniu przez NCBiR od podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony”.

Jako podstawę odstąpienia od zawarcia ww. umowy NCBiR wskazał, iż zgodnie z zapisami §3 ust. 8 Regulaminu konkursu z „finansowania wykluczone są przedsiębiorstwa pozostające w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa”. - Ursus nie podziela stanowiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartego w otrzymanym piśmie, m.in. ze względu na fakt, iż NCBiR publikując w dniu 21 grudnia 2018 r. listę rankingową konkursu INNOMOTO w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2. znał sytuację finansową Emitenta i wiedział, iż od dnia 7 listopada 2018 r. znajduje się on w przyspieszonym postępowaniu układowym. W ocenie spółki jej restrukturyzacja nie stanowi przeszkody do zawarcia i wykonania ww. umowy. W związku z powyższym, Ursus podejmie prawem przewidziane działania, aby odwołać się od stanowiska NCBiR i aby ww. umowa mogła zostać zawarta – czytamy w komunikacie Ursusa.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-2
reklama
reklama