reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

APLISENS z rekordową sprzedażą

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował najwyższe w historii skonsolidowane przychody na poziomie 105,7 mln zł (+5,9% r/r). Zysk operacyjny wyniósł 17,4 (+1,9% r/r), a EBITDA 24,5 mln zł (+2,8% r/r). Zysk netto osiągnął poziom 14,7 mln zł (-26,6% r/r), co w porównaniu wynikiem z 2017 roku, skorygowanym o zdarzenie jednorazowe, oznacza spadek o niespełna 0,9%.

- Rok 2018 był dla nas wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy symboliczne 100 mln zł przychodów, głównie dzięki wzrostom sprzedaży na rynkach krajowym, dawnej WNP oraz Unii Europejskiej, a także wpływom z nowo przejętej spółki CZAH-Pomiar. Spadek zysku netto wynika z wysokiej bazy z 2017 roku, kiedy rozwiązaliśmy odpis aktualizujący aktywo podatkowe w kwocie ok. 5,2 mln zł, co pozwoliło na zeprezentowanie rekordowego wyniku na poziomie 20 mln zł. W 2019 roku liczymy na dalsze wzrosty przychodów, zwłaszcza że kolejny rekord byłby doskonałym ukoronowaniem 10 lat funkcjonowania na giełdzie – mówi Adam Żurawski, prezes APLISENS S.A. Największy wpływ na wypracowane w 2018 roku wyniki miał przychód z rynku krajowego, który wzrósł o 9,7% r/r i uplasował się na poziomie 35,7 mln zł. Sprzedaż na rynku dawnej WNP wyniosła 39,2 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 6,8%. Aplisens bacznie przygląda się rosnącemu rynkowi Unii Europejskiej, na którym sprzedaż osiągnęła poziom 24,4 mln zł (+11,8% r/r). - Na wzrosty w kraju największy wpływ miała konsolidacja spółki CZAH-Pomiar realizującej ok. 70% sprzedaży na rynku polskim. Ponadto od 2018 roku obserwujemy systematyczny wzrost inwestycji dzięki uwolnieniu środków unijnych, w związku z czym w br. spodziewamy się dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży krajowej. Od wielu lat umacniamy swoja pozycję także na rynkach dawnej WNP, gdzie jesteśmy liderem w segmentach sond głębokości i przetworników ciśnienia, konsekwentnie rozwijamy gamę produktów, poszerzamy kompetencje spółek zależnych i tworzymy nowe przedstawicielstwa, np. w Kazachstanie. Rynek Unii Europejskiej odznacza się ogromnym potencjałem wzrostu. Jego udział w przychodach grupy systematycznie rośnie i spodziewamy się, że i w tym roku ta tendencja zostanie utrzymana – komentuje Adam Żurawski.
Inwestycje w 2018 roku wyniosły ponad 22,0 mln zł. Objęły m.in.: zakup maszyn i urządzeń (4,7 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (2,2 mln zł) oraz budowę stanowisk do produkcji innowacyjnych przepływomierzy (6,7 mln zł). Jednak największą część nakładów stanowił zakup spółki CZAH-Pomiar (7,8 mln zł).
- Inwestycja w Radomiu jest obecnie na ukończeniu, a związana z nią seryjna produkcja przepływomierzy elektromagnetycznych przewidywana jest na drugą połowę 2019 roku. Jeżeli chodzi o przejęcie CZAH-Pomiar, to pozwoliło ono na poszerzenie gamy produktowej oraz optymalizację oferty dla dotychczasowych odbiorców. W najbliższym roku spodziewamy się, że nakłady inwestycyjne będą na zbliżonym poziomie do lat ubiegłych. Obejmą one przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe oraz wymianę maszyn i urządzeń produkcyjnych. Nie wykluczamy także kolejnych akwizycji – mówi prezes APLISENS SA.[/i] W 2019 roku mija 10 lat od debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym czasie APLISENS powołał cztery nowe spółki zależne, przeprowadził akwizycję, zwiększył moce produkcyjne poprzez inwestycje w Krakowie i Radomiu, podwoił kapitał własny oraz roczne przychody. Ponadto wypłacił 25,3 mln zł w postaci dywidend, a poprzez skup akcji własnych kolejne 27,9 mln zł. - Po dziesięciu latach funkcjonowania na giełdzie jesteśmy obecni na wszystkich liczących się rynkach automatyki przemysłowej. Jesteśmy kojarzeni ze zdrowym fundamentem, przewidywalnymi wynikami finansowymi oraz stabilną polityką dywidendową. Zapewnienie zrównoważonego wzrostu we wszystkich aspektach, w tym wartości rynkowej spółki, jest celem zarządu na kolejną dekadę – komentuje Adam Żurawski, prezes APLISENS SA.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1