reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 18 marca 2019

PARP zaakceptował sprawozdanie Cormaya w sprawie projektu Hermes Senior

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała sprawozdanie z wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu pod nazwą Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników, objętego wsparciem finansowym.

W ocenie zarządu Cormaya decyzja PARP znacząco ogranicza ryzyko związane z tym projektem. W terminie roku od zatwierdzenia sprawozdania z wdrożenia spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia. W ostatnim raporcie finansowym spółka zwróciła uwagę, że III kwartał 2018 roku przyniósł znaczący postęp w realizacji strategicznych projektów. Jednocześnie wskazuje, iż pierwsze z analizatorów biochemicznych Equisse, które od kilku miesięcy pracowały w komercyjnych laboratoriach w Polsce, potwierdziły swoje komercyjne atuty. Trafiły do zagranicznych odbiorców, rozpoczynając de facto drugą fazę komercjalizacji urządzenia, w której będzie ono oferowane odbiorcom na całym świecie. Dodano, że prace nad drugą, istotnie tańszą wersją analizatora przebiegają zgodnie z planem, zakładającym wprowadzenie go do masowej sprzedaży już w połowie 2019 roku. W ramach projektu Hermes Senior, przezwyciężono technologiczne wyzwania, które opóźniły komercjalizację analizatora, co pozwoliło wkroczyć w etap walidacji wewnętrznej. Pod koniec ubiegłego roku spółka zgłosiła analizator hematologiczny Hermes Senior w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL). Następnie okazało się, że może rozpocząć proces wprowadzania analizatora do obrotu na rynku polskim i europejskim (UE, EOG) oraz procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane. W tym tygodniu akcje Cormaya zyskały 15%, a w skali ostatniego półrocza ponad 50%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
January 22 2021 10:25 V18.15.15-2