reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nikolai sorokin dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 marca 2019

Leoni potrzebuje zmian: nawet 2 tys. osób straci pracę

Biorąc pod uwagę utrzymujące się słabe wyniki, Leoni ogłosiło, że nie zrealizuje celów ogłoszonych na 2019 rok. Firma będzie za to wdrażała program naprawczy pod nazwą VALUE21.

Dwa pierwsze miesiące 2019 roku nie dały powodów do zadowolenia niemieckiemu koncernowi Leoni. Firma zauważa, że słabe wyniki biznesu Wiring Systems Division spowodowane były wysokimi kosztami personelu i materiałów związanymi ze zwiększeniem produkcji w zakładzie w miejscowości Merida, w Meksyku, a także dużymi wydatkami, które firma musiała ponieść w innych lokalizacjach.
Wdrażany przez Leoni plan naprawczy pod nazwą VALUE21 ma na celu osiągnięcie oszczędności na poziomie 500 mln EUR rocznie, w porównaniu z rokiem 2018. Koszty restrukturyzacji szacowane są na 120 mln EUR, połowa z nich związana jest ze zwolnieniami, które w większości będą miały miejsce w latach 2019-2020.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wyniki Leoni jest trudna sytuacja rynkowa, w szczególności w Chinach. Leoni zauważa też, że niektóre firmy OEM wyraźnie zmniejszyły plany zamówieniowe w Wiring Systems Division na najbliższe miesiące. W efekcie Leoni poinformowało, że nie obowiązują dotychczasowe prognozy na rok fiskalny 2019, a w związku z niepewną sytuacją rynkową, m.in. w sektorze motoryzacyjnym, koncern nie decyduje się na ogłoszenie nowych wytycznych na cały 2019 rok. Leoni ogłosiło zmiany w zarządzie, dotyczące m.in. rezygnacji Karla Gedsmanna z funkcji CFO , którego obowiązki przejmie tymczasowo Aldo Kamper, CEO Leoni AG. Od 1 kwietnia 2019 roku Aldo Kamper zostanie też szefem Wiring Systems Division. Inne natychmiastowe środki, które podejmie firma to zwolnienie 2 tys. pracowników, z czego 500 w krajach o wysokich płacach oraz inne decyzje kadrowe, czyli m.in. zamrożenie rekrutacji czy opóźnienie podwyżek dla pracowników i managerów pozataryfowych. Firma podejmie rozmowy z przedstawicielami pracowników w sprawie planowanych działań. Inne środki zaradcze podejmowane przez niemiecki koncern to ulepszanie procesu bezpośrednich zamówień, poprawa efektywności produkcji, logistyki i zamówień pośrednich, a także redukcja kosztów sprzedaży, wydatków na badania i rozwój oraz IT. Wdrażanie tych rozwiązań ma się rozpocząć w trzecim kwartale 2019 roku. Leoni rozpoczęło też krytyczny przegląd swojego portfolio. Leoni zamierza zmienić strukturę korporacji na holding, składający się dwóch samodzielnych podmiotów. Jak podkreśla firma, zwiększy to przejrzystość i elastyczność oraz zapewni możliwość szybszego wdrażania niezbędnych zmian. Producent wiązek zapowiada też większe skupienie się na zyskowności, i ograniczenie wzrostu organicznego w biznesie Wiring Systems Division do poziomu rynkowego. Będzie to miało pozytywny wpływ na przepływy pieniężne oraz zyski w średnim okresie.
reklama
reklama
January 15 2021 12:45 V18.15.12-2