reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 26 stycznia 2010

Bumar zastawił akcje Radwar: aktualizacja

W odpowiedzi na artykuł w Rzeczpospolitej, dotyczący zastawienia akcji Radwaru, Bumar wydał oświadczenie, którego fragmenty cytujemy.

'Nasze przedsiębiorstwo, pomimo znaczącej redukcji zamówień ze strony MON, osiągnęło sprzedaż w wysokości 2,6 mld złotych. Poprzez politykę radykalnego ograniczenia kosztów oraz konsekwentnie wdrażanej restrukturyzacji osiągnęło zysk netto w wysokości ok. 12 mln zł, tj. dwukrotnie wyższy niż w roku 2008. Wszystkie wskaźniki płynności finansowej w minionym roku wzrosły, podobnie struktura zadłużenia uległa zasadniczej poprawie' [...] Na rok bieżący Bumar planuje sprzedaż w wysokości około 3,6 mld złotych i uzyskanie znacznie lepszych wyników finansowych. [...] Kredyt, który został zaciągnięty w dniu 15 września 2009 r. w wysokości 18 mln dolarów został zatwierdzony jednomyślnymi uchwałami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w której zasiadają przedstawiciele Ministra Skarbu Państwa, Obrony Narodowej oraz Gospodarki. Kredyt zaciągnięto w związku z dalszą realizacją tzw. kontraktu malezyjskiego. Jest to najważniejszy i największy kontrakt, jaki realizował Bumar. Kredyt finansuje zakończenie ostatniej części dostawy, która jest wykonana i czeka na transport do kraju przeznaczenia oraz odbiór przez zamawiającego. [...] Wartość zaciągniętego kredytu stanowi małą część wartości rynkowej Radwaru. W dniu 25 stycznia br. w dzienniku „Rzeczpospolita” zostały opublikowane artykuły, które w naszym przekonaniu, mają charakter tendencyjny i wymierzone są w Zarząd spółki. Mamy uzasadnione podejrzenia, że działania te w sposób szkalujący będą kontynuowane w odniesieniu do osób kierujących spółką. [...] Wypowiedzi osób cytowanych w tych artykułach nie są oparte o znajomość faktów i dokumentów, lecz sprawiają wrażenie wyrwanych z kontekstu i jednostronnych. Ogólnie znanym faktem jest, że niektóre z tych osób prowadzą działalność konkurencyjną wobec naszego przedsiębiorstwa. [...]
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1