reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

APS Energia zwiększa przychody i zyski

Grupa zakończyła ubiegły rok rekordowymi przychodami i wzrostem marży EBITDA z 2,3% do 11,9%. Pozwoliło to wypracować 6,8 mln zł zysku netto – najwięcej od czterech lat. W reakcji na dobre wyniki kurs ruszył mocno w górę,

Według wstępnych danych skonsolidowane przychody producenta systemów zasilania gwarantowanego w 2018 roku wzrosły r/r o ponad 29% do 123,9 mln zł. EBITDA zwiększyła się z 2,2 mln zł do 14,8 mln zł, a EBIT wyniósł 11,9 mln zł wobec straty z 2017 roku sięgającej -0,7 mln zł. Stratę netto w wysokości -2,9 mln zł zamieniono na zysk sięgający 6,8 mln zł. - Rekordowy poziom przychodów 2018 r. spowodowany był wzrostem sprzedaży na rynku rosyjskim i na rynku trakcji w Polsce. Jednocześnie na polepszenie wyników Grupy Kapitałowej istotnie wpłynęło utrzymanie procesu zwiększania marż tak na rynku polskim, jak i rosyjskim – czytamy w komunikacie APS Energia. Raport roczny spółka przedstawi 29 marca. W lutym opublikowała nową strategię na lata 2019-2021. Celem grupy jest osiągnięcie średniorocznego wzrostu organicznego przychodów na poziomie do 20%. Spółka, oprócz stabilnego rozwoju w podstawowym obszarze – przemysłowych systemach zasilania gwarantowanego, chce mocniej zaistnieć m. in. w segmencie transportu i trakcji. Wymiernym efektem wdrażanej strategii powinna być wypłata dywidendy – rekomendowana przez zarząd kwota może wynieść do 30% skonsolidowanego zysku netto lub więcej, jeśli pozwoli na to sytuacja. - Nie narzekamy na brak zamówień. Wzrost przychodów mógłby być jeszcze wyższy, ale ze względu na ograniczenia, głównie podyktowane określonymi zasobami pracowników, nasza produkcja jest ograniczona do pewnego poziomu. Zakładając 20-proc. wzrost przychodów, chcielibyśmy utrzymać marże na obecnym poziomie, co byłoby dobrym wynikiem. Zarząd chciałby w każdym roku rekomendować wypłatę dywidendy, co także dotyczy tego roku. Zgodnie z założeniami przyjętymi w nowej strategii rekomendowana kwota może wynieść do 30% skonsolidowanego zysku netto lub więcej, jeśli pozwoli na to sytuacja. Niemniej przed rekomendowaniem wypłaty będziemy brali pod uwagę wysokość wypracowanego cash flow i zysku netto, potrzeby inwestycyjne oraz możliwości i koszty pozyskania finansowania dłużnego – mówił w niedawnym wywiadzie dla Akcjonariat.pl Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. Dobre wyniki ubiegłego roku nagrodził rynek. Na początku środowej sesji kurs zyskuje ponad 10%. Miesięczna stopa zwrotu sięga 29%. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama