reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayGeralt Przemysł elektroniczny |

Newag SA zainwestuje w Małopolsce

Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w tym dla Newag SA, który zrealizuje inwestycję w Nowym Sączu.

Newag SA zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 80.398.000,00 zł. Spółka Newag SA należy do grupy kapitałowej NEWAG, a jej najważniejszym segmentem działalności jest produkcja elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw. W ramach nowej inwestycji istniejące linie produkcyjne zostaną rozbudowane i zmodernizowane, co pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu.
reklama
reklama
March 22 2023 11:18 V20.13.11-1
reklama
reklama