reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

FlyTech UAV, Elmodis i Microlens wśród firm, które będą podbijać azjatyckie rynki

PAIH opublikował listę firm, które zakwalifikowały się do projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) w naborze na rynki chiński, wietnamski i japoński.

Innowacyjne usługi, produkty czy technologie polskich przedsiębiorców, które zakwalifikowały się do projektu PMT, zostaną wsparte wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek dalekiej Azji – poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
Kierownik projektu Joanna Manikowska zdradza, że wśród rekomendowanych do wsparcia projektów znalazły się bardzo innowacyjne rozwiązania znajdujące zastosowanie w inżynierii materiałowej, branży smart cities, czy medycynie. – Jedna z firm zgłosiła się do nas z systemami telematycznymi, gromadzącymi dane GPS z telefonów i pojazdów. Inna - laserami femtosekundowymi, umożliwiającymi mikroobróbkę materiałów. Naszym potencjalnymi grantobiorcami są również twórcy platformy softwarowej do projektowania i zarządzania oświetleniem ulicznym – mówi szefowa projektu. Wyjaśnia, że teraz to w gestii rekomendowanych firm leży podjęcie decyzji o podpisaniu umowy i wzięciu udziału w projekcie. Stawką w projekcie Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest grant o maksymalnej wartości 200 tys. zł w formule pomocy de minimis na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej. W pierwszym naborze (rynki: USA, Kanada, Meksyk) wpłynęło 70 wniosków na łączną kwotę 13,9 mln zł. Wsparcie otrzyma 31 firm, z którymi PAIH już podpisała umowy. Jak mówi Joanna Manikowska, druga, dalekowschodnia runda, cieszyła się nieco większym zainteresowaniem przedsiębiorców. – Wnioski na rynki japoński, chiński i wietnamski złożyło 89 firm. Ocenę formalną i merytoryczną przeszło 50 z nich i tyle rekomendujemy do grantu. Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, większość z nich przesłały mikrofirmy – zwraca uwagę Manikowska. Wśród zakwalifikowanych do projektu firm znalazły się między innymi:
  • FlyTech UAV – produkuje i wdraża latające systemy bezzałogowe do profesjonalnych zastosowań,
  • Microlens – specjalista w zakresie projektowania nanostruktur mikrosoczewek, które umożliwiają minimalizację istniejących urządzeń optoelektronicznych,
  • Fluence – specjalista w obszarze laserów femtosekundowych,
  • DCX – oferuje autorską technologię chłodzenia serwerowni,
  • BECREO Technologies – oferuje modułowy zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki składający się z aplikacji i modułów elektronicznych, których pracę można zaprogramować,
  • Elmodis – oferuje system służący do kompletnego monitoringu oraz diagnostyki maszyn przemysłowych,
  • Valo Industries – oferuje system umożliwiający bezdotykowe ładowanie bezzałogowców i pełną automatyzację pracy dronów.
Przedstawicielka PAIH przypomina, że oprócz rozpoczętego pod koniec lutego naboru, PAIH zorganizuje jeszcze w tym roku co najmniej trzy rundy konkursu. Już w II kwartale przedsiębiorcy będą mogli zaaplikować na rynek Norwegii, Ukrainy i Rosji, następnie - RPA, Egiptu i Algierii. Runda dalekowschodnia (Indonezję, Koreę Południową i Singapur) odbędzie się na końcu. Obecny nabór - na rynki: australijski, izraelski i indyjski potrwa do 27 marca. Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość wparcia dla firm wyniesie ponad 176,5 mln zł.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama