reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 05 marca 2019

ARP SA utworzy centrum inkubacji biznesowej ESA

ESA BIC’s (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne.

Konsorcjum tworzą cztery instytucje:
  • Agencja Rozwoju Przemysłu SA w roli lidera ESA BIC Poland,
  • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków;
  • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław;
  • Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.
Podpisanie umowy pomiędzy ARP SA a konsorcjami regionalnymi i ich liderami pozwoli sformalizować funkcje, odpowiedzialność i zadania, które w ramach centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pełnić będzie każda z instytucji.
– Utworzenie w Polsce centrum inkubacji biznesowej ESA jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia faktycznych mechanizmów wspierających sektor wysokich technologii związanych z branżą kosmiczną. Polacy mają gen innowacji, mamy w kraju wybitnych naukowców, programistów i inżynierów, którzy ze wsparciem biznesowym mogą wiele zrobić dla rozwoju tej gałęzi przemysłu. – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.
W lipcu 2017 roku Agencji Rozwoju Przemysłu SA powierzono przeprowadzenie procedury konkursowej na wybór Konsorcjum, które utworzy ESA BIC Poland. W wyniku naboru zgłosiły się trzy konsorcja reprezentujące sześć różnych miast. - Każdy z liderów pozyskał partnerów do zapewnienia wszystkich wymaganych w ramach ESA BIC elementów procesu inkubacji w tym bezzwrotnego wsparcia finansowego. Utworzone konsorcja są komplementarne – wybór jednego skutkowałby utratą możliwości pozostałych dwóch konsorcjów. W wyniku rozmów prowadzonych na początku 2018 roku powstała koncepcja utworzenia szerokiego konsorcjum krajowego, w skład którego wchodzić będą wszystkie aplikujące konsorcja oraz ARP SA w roli koordynatora całości przedsięwzięcia. Polski sektor kosmiczny jest na początku drogi swojego rozwoju i nie stać nas jako kraju na powielanie lub rozpraszanie kompetencji. Na konkurencję wewnętrzną przyjdzie czas, kiedy już będziemy skutecznie radzić sobie z zewnętrzną – wyjaśnia Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP SA. Proces inkubacji realizowany może być w każdym z sześciu miast: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Podobne centra inkubacji uruchomione zostały już w dwudziestu jeden różnych lokalizacjach w siedemnastu krajach europejskich. Inkubatory ESA współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw (m.in. z bankami, funduszami inwestycyjnymi obejmującymi venture capital oraz tzw. aniołami biznesu). ESA BIC przyczynia się do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie wsparcia dla ponad 130 firm w Europie każdego roku. Inkubacja start-upów, w każdym z istniejących ESA BIC, odbywa się na identycznych zasadach. Start-up w procesie inkubacji otrzymuje dostęp do 50 tys. EUR bezzwrotnego wsparcia finansowego, 80 h wsparcia technicznego oraz do bezpłatnego dostępu do pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej na czas inkubacji. Młode firmy otrzymują także wsparcie merytoryczne, dostęp do europejskiej sieci centrów inkubacyjnych ESA BIC i promocję projektu na arenie międzynarodowej. Każde z konsorcjów ESA BIC powstające w różnych krajach składa się z partnerów zapewniających wszystkie z wymienionych rodzajów wsparcia. Inkubator finansowany jest przez ESA oraz przez partnerów konsorcjum ze środków krajowych. Funkcjonowanie każdego ESA BIC planowane jest na okres 5 lat, w trakcie których rocznie inkubowanych ma być od kilku do kilkunastu start-upów. 4 marca w siedzibie ARP S.A. zostały również wręczone statuetki „Konstelacje 2018” dla instytucji i osób, które rozwijają polski sektor technologii kosmicznych. Kapituła konkursowa wyłoniła finalistów w czterech kategoriach:
  • Kosmiczna firma roku – firma o najważniejszych osiągnięciach w branży kosmicznej. W tej kategorii liczą się zarówno osiągnięcia naukowe jak i biznesowe i ich wpływ na wizerunek sektora kosmicznego w Polsce i w Europie. Zwycięzcą w tej kategorii została firma Astronika Sp. z o. o.;
  • Zagraniczny sukces – nagroda za osiągnięcia podmiotów polskiego sektora kosmicznego za granicą – aspekt naukowy i biznesowy. Zwycięzcą w tej kategorii została firma ICEYE Polska Sp. z o. o.;
  • Nadzieja sektora kosmicznego – nagroda dla młodych (do lat 30) pracowników branży kosmicznej w Polsce. Zwycięzcą w tej kategorii został Gordon Wasilewski – pracownik naukowy CBK PAN oraz stypendysta Colorado School of Mines;
  • Nagroda specjalna – wyróżnienie dla firmy, wydarzenia, osoby której wkład w rozwój sektora kosmicznego był największy. Nagrodę tę – za integrację i wyniesienie satelity PW-SAT2 – otrzymało Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej.
reklama
reklama
July 20 2022 12:24 V20.6.3-1