reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 lutego 2019

Wyniki LUG SA w IV kwartale 2018

Na słabszych wynikach spółki zaważyła konieczność realizacji kontraktu z ujemną marżą.

• Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej LUG S.A. w IV kw. 2018 r. wyniosły 50,17 mln zł, co stanowi wzrost o 27,7% w stosunku do IV kw. 2017 r. i po raz pierwszy w historii spółki przekroczyły barierę 50 mln zł w ciągu jednego kwartału. Widoczna jest też standardowa w przypadku rynku oświetleniowego sezonowość przychodów (wyższa sprzedaż następuje w każdym kolejnym kwartale roku). W ciągu czterech kwartałów 2018 r. przychody osiągnęły 169,77 mln zł, o 19,3% więcej niż w 2017 r. • Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w IV kw. 2018 r. 17,23 mln zł i był niższy o 8,7% niż przed rokiem oraz o 14,7% niż w poprzednim kwartale. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w IV kw. 2018 r. 34,3% i była o 12,7pp niższa niż w III kw. 2018 r. oraz o 13,7% niższa niż w analogicznym okresie 2017 r. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów zysk brutto na sprzedaży wyniósł 69,15 mln zł, co oznacza wzrost o 11,8% w ujęciu r/r. Marża brutto na sprzedaży w analizowanym okresie wyniosła 40,7% i była niższa o 2,8pp niż w 2017 r. • Wynik EBITDA wyniósł w IV kw. 2018 r. 3,65 mln zł, o 15,9% mniej niż w poprzednim kwartale i o 27,3% mniej niż w IV kw. 2017 r. • Zysk operacyjny wyniósł w IV kw. 2018 r. 1,16 mln zł i był niższy o 56,4% w ujęciu kw/kw oraz o 68,8% w ujęciu r/r. • Inwestycje w czterech kwartałach 2018 r. wyniosły 15,91 mln zł i były o 23,9% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W największym stopniu, bo aż o ponad 64%, wzrosła wartość prac rozwojowych i w całym 2018 roku wyniosła 5,64 mln zł. Najwyższą pod względem wartości pozycją były wydatki na zakup maszyn i urządzeń specjalistycznych, które w całym 2018 r. wyniosły 7,21 mln zł i wzrosły o 30,9% w stosunku do poprzedniego roku. ‘W IV kwartale musieliśmy zmierzyć się z projektem, który mimo dużego wolumenu przychodów nie wsparł naszej rentowności. Wspomniany kontrakt był jednorazowym zdarzeniem, które z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych zrealizowaliśmy na ujemnej marży. Na tę sytuację złożyły się takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu’ czytamy w komentarzu Ryszarda Wtorkowskiego, prezesa LUG SA, do kwartalnego sprawozdania.
reklama
reklama
January 15 2021 12:45 V18.15.12-2