reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 lutego 2019

APS Energia ogłosiła strategię

Opublikowana dziś strategia firmy zakłada przede wszystkim rozwój nowych grup produktowych i rozszerzenie grona klientów. Możliwe są również akwizycje.

Rozwój portfela produktów Obecnie najważniejsze rynki producenta systemów zasilania gwarantowanego to energetyka (w tym energetyka atomowa, w przypadku której zlecenia pochodzą głównie z rynku rosyjskiego), przemysł wydobywczy, dziedziny przemysłu związane z procesami ciągłymi (kopalnie, oczyszczalnie, wodociągi, huty, chemia) oraz trakcja i transport. W perspektywie do roku 2021, APS Energia chce umocnić swoją ofertę dla następujących grup odbiorców: • trakcja jezdna (tramwaje i kolej), • infrastruktura trakcyjna (sygnalizacja i wskaźniki), • gospodarka energią (magazyny energii) • elektromobilność (stacje ładowania, serwis). Badania i rozwój W celu realizacji celu opisanego w poprzednim punkcie celu, Spółka pracuje nad następującymi urządzeniami: • Nowe systemy zasilania wagonów kolejowych oraz lokomotyw • Prototypy koncepcji rozwiązań napędów i przetwornic wielosystemowych do tramwajów • Sygnalizatory infrastruktury trakcyjnej • Magazyny energii • Stacje ładowania pojazdów • Urządzenia typu static switch, jako wyposażenie komplementarne do falowników napięciowych BFI Dział B&R firmy pracuje również nad optymalizacją cenową i technologiczną istniejących produktów. Moce produkcyjne Realizując cele sprzedażowe, Spółka musi podjąć też szereg czynności związanych z mocami produkcyjnymi: • Elastyczne dopasowanie mocy produkcyjnych w APS Energia RUS do aktualnego popytu reprezentowanego przez klientów z rynków wschodnich • Podnoszenie produktywności kompleksu produkcyjno – biurowego w Stanisławowie Pierwszym poprzez dalsze zwiększanie wykorzystania powierzchni produkcyjnej i magazynowej • Rozwój współpracy produkcyjnej ze spółką zależną ENAP SA • Wdrożenie do 2020 rozległego systemu ERP • Równolegle będą prowadzone działania nakierowane na rozwój zasobów kadrowych firmy Akwizycje W opublikowanej strategii zawarta jest również zapowiedź przejmowania podmiotów z branży lub wydzielonych zespołów ich aktywów. Zarząd wskazuje zarówno na możliwości przejęć w Polsce, jak i poza granicami kraju. W kręgu zainteresowań Grupy APS Energia są aktywa związane z producentami i technologiami dotyczącymi segmentów systemów zasilania awaryjnego, trakcji i transportu oraz magazynów energii.
reklama
reklama
January 22 2021 10:25 V18.15.15-1