reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andreypopov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 lutego 2019

Maxcom kupuje udziały w litewskim producencie elektrycznych napędów do rowerów

4 lutego 2019 roku Maxcom podpisał porozumienie ustalające wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące nabycia udziałów w litewskiej spółce UAB Rubbee.

Rubbee została założona w październiku 2015 roku wyłącznie w celu badań, rozwoju, montażu i produkcji elektrycznego napędu do rowerów. Podpisane porozumienie określa wstępnie uzgodnione warunki nabycia przez Maxcom 80 udziałów, co stanowić będzie 20,15 % kapitału zakładowego Rubbee. Strony przewidują, że cały proces inwestycyjny zakończy się do końca marca 2019 roku. Wraz z podpisaniem term sheet udzielono Maxcom wyłączności negocjacyjnej na okres do 31 marca 2019 r. celem wynegocjowania i zawarcia umów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Transakcja uzależniona jest od szeregu warunków, w tym satysfakcjonującego zakończenia procesu Due Diligence Rubbee. Wstępna kwota ewentualnej transakcji wynosić będzie 280 tys. EUR. Po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w term sheet Maxcom lub podmiot przez niego wskazany będzie mógł udzielić Rubbee, w formie i na zasadach określonych w odrębnej umowie, finansowania do kwoty 1,5 mln EUR. Postanowienia term sheet, w zakresie warunków planowanej transakcji, nie mają charakteru wiążącego i w związku z tym zawarcie umowy inwestycyjnej, umowy wspólników oraz innych dokumentów dotyczących planowanej transakcji nie jest pewne, jak również ostateczne warunki powyższych umów oraz dokumentów mogą odbiegać od ramowych założeń określonych w term sheet – poinformował Maxcom w komunikacie. Maxcom podpisał porozumienie ze wspólnikami, tj. Laurynas Jokužis, Gediminas Nemanis, UAB „Elinta”, Aktywator Innowacji spółką z o. o. Maxcom ma ponad 17-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych, głównie telefonów komórkowych GSM, aparatów telefonicznych przewodowych i bezprzewodowych, radiotelefonów PMR typu walkie-talkie oraz nawigacji satelitarnych GPS. Oferta firmy została rozszerzona również m.in. o głośniki bezprzewodowe marki własnej Maxton i zegarki oraz opaski sportowe własnej marki FitGo. W maju ubiegłego roku Maxcom został wspólnikiem działającej w branży RTV i AGD w grupie Comtel.
reklama
reklama
January 15 2021 12:45 V18.15.12-2