reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemys艂 elektroniczny | 06 lutego 2019

LUG wst臋pnie podsumowuje 2018 rok

Polski producent o艣wietlenia przedstawi艂 szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapita艂owej LUG SA za IV kwarta艂 i narastaj膮co za cztery kwarta艂y 2018 roku. Przychody wzros艂y, ale jeden du偶y kontrakt sprawi艂, 偶e zyski posz艂y w d贸艂.
IV kwarta艂 2018 r. w stosunku do IV kwarta艂u 2017 r. przyni贸s艂 wzrost przychod贸w ze sprzeda偶y na poziomie +27,7%, do warto艣ci 50,17 mln PLN. Dzi臋ki czemu, w uj臋ciu narastaj膮cym przychody ze sprzeda偶y osi膮gn臋艂y poziom 169,76 mln z艂 przy dynamice +19,3% r/r. Dzi臋ki zrealizowanym projektom, LUG podtrzyma艂 trend wzrostu przychod贸w realizowany od kilkunastu kwarta艂贸w. Jak informuje LUG, na spadek wynik贸w Grupy na pozosta艂ych pozycjach w IV kwartale 2018 roku wp艂yw mia艂o jednorazowe zdarzenie w postaci du偶ego projektu o艣wietleniowego, kt贸ry z powodu splotu niemo偶liwych do przewidzenia czynnik贸w zewn臋trznych zrealizowany zosta艂 na ujemnej mar偶y. Na t臋 sytuacj臋 z艂o偶y艂y si臋 takie czynniki jak sta艂a zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, kt贸re istotnie naruszy艂y rygorystyczne ramy finansowe projektu. W wyniku powy偶szych dzia艂a艅 LUG podj膮艂 decyzj臋 o zwi臋kszeniu zaanga偶owanie zasob贸w w projekcie w celu jego sfinalizowania i ograniczenia mo偶liwych strat do minimum. Realizacja niniejszego projektu zgodnie z pierwotnie za艂o偶onymi warunkami nie by艂aby obarczona tak du偶ymi spadkami wynik贸w, co w za艂膮czonym pliku obrazuje kolumna prezentuj膮ca szacunkowe wyniki LUG po wyeliminowaniu negatywnego wp艂ywu zdarzenia jednorazowego. W poni偶szym opisie LUG podaje warto艣ci raportowane wynik贸w oraz warto艣ci, kt贸re zosta艂yby osi膮gni臋te po wy艂膮czeniu ww. zdarzenia jednorazowego. W IV kwartale 2018 roku Grupa Kapita艂owa LUG wypracowa艂a 17,23 mln PLN zysku brutto na sprzeda偶y, co w zestawieniu z wynikiem 18,87 mln PLN w analogicznym okresie 2017 roku oznacza spadek o 8,7% (wzrost o 2,7% do poziomu 19,38 mln PLN z wy艂膮czeniem zdarzenia jednorazowego). W uj臋ciu narastaj膮cym za cztery kwarta艂y 2018 roku zysk brutto na sprzeda偶y okaza艂 si臋 o 11,8% lepszy ni偶 przed rokiem i osi膮gn膮艂 poziom 69,15 mln PLN (wzrost o 15,3% do 71,31 mln PLN z wy艂膮czeniem zdarzenia jednorazowego). Mar偶a brutto na sprzeda偶y w samym IV kwartale spad艂a r/r o 13,7pp i osi膮gn臋艂a poziom 34,3%, wobec poziomu 40,7% mar偶y brutto w ca艂ym 2018 roku (spadek r/r o 2,7pp). W przypadku wy艂膮czenia zdarzenia jednorazowego mar偶a brutto zmniejszy艂aby si臋 o 9,4pp do poziomu 38,6% w IV kwartale 2018 r. i o 1,5pp do poziomu 42,0% w ca艂ym 2018 roku. W ostatnim kwartale roku Grupa Kapita艂owa LUG wypracowa艂a skonsolidowany wynik EBITDA w wysoko艣ci 3,65 mln z艂 (spadek o 27,2% r/r), natomiast w okresie 12 miesi臋cy 2018 roku wynik EBITDA wzr贸s艂 o 12,2% i wyni贸s艂 13,80 mln PLN. Bez uwzgl臋dnienia zdarzenia jednorazowego wynik EBITDA osi膮gn膮艂by w IV kwartale 2018 r. 5,81 mln z艂 (wzrost r/r o 15,7%), a w ca艂ym 2018 roku 15,95 mln PLN (wzrost r/r o 29,7%). Zysk operacyjny i zysk netto w samym IV kwartale 2018 roku wynios艂y odpowiednio 1,16 mln PLN (wynik gorszy r/r o 68,8%) oraz -0,7 mln PLN (spadek r/r o 124,7%). Narastaj膮co zysk operacyjny na cztery kwarta艂y 2018 roku wyni贸s艂 6,52 mln PLN notuj膮c tym samym spadek dynamiki o 10,2%. Zysk netto w uj臋ciu narastaj膮cym w okresie czterech kwarta艂贸w 2018 roku uleg艂 obni偶eniu o 39,2% i wyni贸s艂 4,31 mln PLN. Z wy艂膮czeniem zdarzenia jednorazowego zysk operacyjny w IV kwartale 2018 r. wyni贸s艂by 3,31 mln PLN (spadek r/r o 10,8%), a zysk netto 1,46 mln PLN (spadek r/r o 48,5%); natomiast w ca艂ym 2018 r. zysk operacyjny wyni贸s艂by 8,67 mln PLN (wzrost r/r o 19,4%), a zysk netto 6,47 mln PLN (spadek r/r o 8,8%). - Wp艂yw wskazanego kontraktu na sytuacj臋 LUG ma charakter incydentalny, a kondycja Grupy Kapita艂owej LUG SA w przysz艂ych okresach jest stabilna. Zarz膮d nie identyfikuje 偶adnych zdarze艅 o podobnym nadzwyczajnym charakterze, kt贸re mog艂yby analogicznie oddzia艂ywa膰 na wyniki Grupy LUG w przysz艂ych okresach 鈥 czytamy w komunikacie. Ostateczne warto艣ci danych finansowych przedstawionych w raporcie zostan膮 opublikowane w raporcie okresowym za IV kwarta艂 2018 roku. 漏 LUG
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-2