reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 stycznia 2019

Spółka zależna Sonela ma umowę na dostawę liczników

Foxytech wspólnie z chińskim Ningbo Sanxing Smart Electric zawarli umowę z Tauron Dystrybucja o wartości 12,7 mln PLN netto.

Kontrakt obowiązuje od lutego do grudnia 2019 roku. Umowa przewiduje zwiększenie zamówienia o kwotę 3,8 mln PLN. W związku z tym jej maksymalna wartość może wzrosnąć do 16,5 mln PLN. Narastająco po trzech kwartałach 2018 roku skonsolidowane przychody Sonela wzrosły z 63,9 mln PLN do ponad 64 mln PLN. EBIT skoczył o 41,5% do 5,5 mln zł, a zysk netto o 76,7% do 4,7 mln PLN. Marża brutto ze sprzedaży powiększyła się z 25,59% do 32,31%. Poprawie wyników towarzyszyła zwyżka cash flow operacyjnego o ponad 50% do 5,6 mln PLN. W analizowanym okresie spółka zależna Foxytech osiągnęła 161 tys. PLN przychodów wobec 42 tys. PLN rok wcześniej. Firma powstała z myślą o sprzedaży liczników. Rozpoczęła też działalność polegającą na sprzedaży produktów i towarów z zakresu Smart Home i pomiarów środowiskowych. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1