reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dirk ercken dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 stycznia 2019

Apator powołał nowego członka zarządu

Apator poinfomował, że 14 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza spółki postanowiła rozszerzyć zarząd Apator SA do dwóch osób, powołując w jego skład Arkadiusza Chmielewskiego.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 roku zarząd działa w następującym składzie:
  • Mirosław Klepacki – prezes zarządu, dyrektor generalny,
  • Arkadiusz Chmielewski – członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju biznesu grupy Apator.
Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix SA, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki i będzie ją nadal kontynuował. Zasiada również w radzie dyrektorów w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd., zależnej od Apator Metrix SA.
reklama
reklama
October 20 2020 19:22 V18.11.10-2