reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Analizy | 16 stycznia 2019

Wartość rynku EMS w regionie EMEA przekroczy 35 mld EUR do 2022 roku

Taką prognozę przedstawia organizacja Reed Electronics Research (RER): w 2022 roku przychody z sektora EMS w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) sięgną 35,616 mld EUR z 30,564 mld EUR w 2017 roku.

Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) wciąż pozostaje najsilniejszym regionem dzięki obecności największych przedstawicieli z branży EMS, a w szczególności z powodu firmy Foxconn, której przychody odpowiadały za 40,4% przychodów wygenerowanych w 2017 roku w tym regionie (15,948 mld EUR). Z kolei wartość rynku EMS w Europie Zachodniej w 2017 roku sięgnęła 12,608 mld EUR, czyli 41,3% przychodów wygenerowanych w całej Europie. Pozostałe około 2 mld EUR przychodów pochodziło z zakładów na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W 2017 roku firmy EMS w Europie Zachodniej korzystały z rosnącego popytu wynikającego z wdrażania kolejnych projektów z obszaru Przemysłu 4.0, internetu rzeczy oraz zapotrzebowania ze strony motoryzacji – te czynniki sprawiły, że przychody branży EMS w tym regionie zwiększały się. Niemniej dało się odczuć negatywne skutki sytuacji w Wielkiej Brytanii oraz spadku obrotów w sektorze we Włoszech. Także w Niemczech dwóch wiodących dostawców usług EMS miało na koncie spowolnienie wzrostu. Jak oceniają specjaliści RER, do 2022 roku ciągła firmy EMS będą odczuwać ciągłą presję na obniżanie cen oraz wyraźnym trendem będzie przenoszenie produkcji z zakładów w Europie Zachodniej do fabryk w regionie CEE/MENA. Z kolei globalne firmy OEM będą oczekiwać oferowania produkcji w różnych miejscach na świecie. To wszystko wpłynie na zahamowanie wzrostu w niektórych rejonach Europy Zachodniej. RER prognozuje, że przychody z branży EMS w 2022 roku w Europie Zachodniej wyniosą 14,453 mld EUR. Jeśli chodzi o najbardziej aktywne sektory, to w Europie Zachodniej w 2017 roku dominowały branża kosmiczna i obronna, motoryzacyjna, medyczna, kontroli i przemysłowa oraz telekomunikacyjna (ADAMCIT), które odpowiadały za 70% przychodów EMS w tym regionie. Prognoza na 2022 rok zakład wzrost tego odsetka do 72,2%. Z kolei w Europie Środkowo-Wschodniej największy udział miały branża komputerów, konsumencka i komunikacji (3C), ale należy odnotować rosnące znaczenie transferu produkcji małych i średnich serii z zakładów w Europie Zachodniej. W 2022 roku udział segmentu ADAMCIT w przychodach branży EMS w regionie CEE ma sięgnąć 17% z 16% w 2017 roku. U progu 2019 roku trzeba wziąć pod uwagę różne ewentualne przeszkody, które mogą zmniejszyć krótkoterminowe zapotrzebowanie na usługi EMS. Niższy wzrost w światowej gospodarce, eskalacja konfliktu handlowego między USA i Chinami oraz niepewność związana z Brexitem mogą wpłynąć na spowolnienie wzrostu w sektorze EMS.
Wiecej informacji na stronieReed Electronics Research,
reklama
reklama
December 02 2020 12:20 V18.13.17-2