reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL Przemysł elektroniczny | 15 stycznia 2019

Innowacyjna polska spółka ma za sobą pracowity grudzień

Grudzień 2018 roku upłynął firmie XTPL m.in. na pracach zmierzających do finalizacji podjętych na przestrzeni ostatnich miesięcy projektów komercjalizujących metodę ultraprecyzyjnego druku.

Projekty prowadzone są we współpracy z partnerami XTPL ze Stanów Zjednoczonych i Chin. W laboratorium XTPL równolegle toczyły się dalsze prace związane z rozwojem technologii do konkretnych, wskazywanych przez partnerów rynkowych, zastosowań. Najważniejsze wydarzenia w grudniu 2018 roku to:
  • zakończenie realizacji projektu proof of concept dla wiodącego amerykańskiego producenta z branży inteligentnego szkła budowlanego (smart glass). Realizacja przedłożonych założeń specyfikacji technicznej oznacza spełnienie warunku dla uzgodnienia i przeprowadzenia testów integracyjnych z technologią stosowaną przez potencjalnego klienta. Aktualnie laboratorium producenta z USA przeprowadzi własne testy mające na celu ocenę stopnia spełnienia wymagań i możliwość zaimplementowania rozwiązań XTPL do swojego procesu technologicznego,
  • zrealizowanie w pierwszym tygodniu grudnia wizyty referencyjnej przedstawicieli partnera z Chin – globalnego producenta urządzeń do produkcji wyświetlaczy. Omówienie kolejnych kroków na drodze do nawiązania współpracy odbędzie się podczas rewizyty w Chinach – obecnie trwają ustalenia daty wizyty przedstawicieli zespołu biznesowego XTPL. Dopracowany model współpracy i pełne zaspokojenie oczekiwań technologicznych chińskiego partnera są istotnym krokiem dla dynamicznego wdrożenia technologii na jego liniach produkcyjnych. W perspektywie przyszłych rozmów z innymi zainteresowanymi może to również wzmocnić atrakcyjność oferty XTPL,
  • zakończenie prac zespołu badawczo-rozwojowego nad dwoma wnioskami patentowymi, obejmującymi kolejne warstwy uzyskanego IP w zakresie nanodruku. Oficjalna rejestracja wniosków, wyznaczająca zarazem moment rozpoczęcia międzynarodowej ochrony prawnej, nastąpi w pierwszym kwartale 2019 r. XTPL w procesie patentowym wspierać będzie doświadczona, amerykańska kancelaria. Dokonane zgłoszenia patentowe zapewnią bezpieczeństwo spółce i jej przełomowej technologii oraz mogą potencjalnie korzystnie oddziaływać na toczące się i przyszłe rozmowy komercjalizacyjne.
Interdyscyplinarny zespół XTPL rozwija innowacyjną w skali globalnej technologię, umożliwiającą ultraprecyzyjny druk nanomateriałów, chronioną międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi. Rozwiązanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przełomowej – tzw. disruptive technology i będzie konsekwentnie rozwijane w ramach zaawansowanych prac badawczych, mających na celu zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowań w konkretnych polach aplikacyjnych. Spółka etapowo komercjalizuje swoje rozwiązanie: zamierza dostarczać sprzęt do nanodruku, kompatybilne i dedykowane dla konkretnych zastosowań nanotusze oraz głowice drukujące odbiorcom m.in. z branży elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejności XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone do prac R&D dla działów badawczo-rozwojowych potencjalnych klientów biznesowych oraz centrów naukowobadawczych, natomiast w kolejnej fazie będą to kompleksowe rozwiązania dla przemysłu: unikatowe głowice drukujące - dedykowane dla konkretnych zastosowań, a także kompatybilne, precyzyjnie dopasowane nanotusze. Siedziba XTPL oraz laboratoria badawcze znajdują się na terenie Wrocławskiego Centrum Badań PORT. Obecnie zespół tworzący XTPL składa się z ponad 45 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych: naukowców i technologów o interdyscyplinarnym doświadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji numerycznych (9 osób posiada stopień doktora nauk), a także grupy specjalistów z zakresu zarządzania strategicznego i komercjalizacji technologii z doświadczeniem oraz sukcesami w obszarze rozwoju produktów, marketingu i rynku kapitałowego.
reklama
reklama
May 12 2021 10:24 V18.17.4-1