reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 14 stycznia 2019

Cormay rozważy inną lokalizację nowej inwestycji

Zarząd biotechnologicznej spółki zdecydował o przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych związanych z budową Centrum Produkcyjno-Logistycznego na działce zlokalizowanej w SSE Euro-Park Mielec, podstrefa Lublin. Przedmiotem szczegółowych rozważań będzie możliwość przeniesienia inwestycji do nowej lokalizacji na terenie Lublina lub okolicznych powiatów.
Jedną z podstawowych przesłanek przemawiających za ewentualną zmianą lokalizacji inwestycji są korzyści wynikające z wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, głównie w formie zwolnień podatkowych na okres 15 lat. Rozważany scenariusz zakłada sprzedaż posiadanej nieruchomości, zakup nowej w celu zrealizowania Inwestycji CP-L oraz ubieganie się o decyzję o udzieleniu wsparcia na realizację projektu w Polskiej Strefy Inwestycji. Budowa nowego zakładu finansowana będzie ze środków pochodzących ze sprzedaży posiadanego przez grupę pakietu akcji Diesse Diagnostica Senese.

- Ponadto, biorąc pod uwagę, że z posiadaną przez spółkę nieruchomością związana jest realizacja umowy o dofinansowanie projektu Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników objętego wsparciem finansowym w ramach Poddziałania 3.2.1, którego termin realizacji upływa 15 kwietnia 2019 r., oraz brak możliwości przedłużenia terminu jego realizacji, a także brak decyzji PARP w zakresie złożonego przez spółkę w dniu 16 maja 2018 r. wniosku o ograniczenie zakresu projektu, spółka nie wyklucza, że środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości byłyby w części wykorzystane w celu zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach przedmiotowej dotacji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 3 180 683,32 zł, powiększonego o należne odsetki – czytamy w komunikacie Cormaya.

Pozostałe środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości byłyby przeznaczone na co najmniej częściowe sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości. Zarząd wśród potencjalnych korzyści płynących z alternatywnego planu związanego z lokalizacją nowo budowanej fabryki wymienia m. in. nowy system wsparcia wynikający z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji czy przeniesienia całej działalności produkcyjno-handlowej do jednej lokalizacji, co z kolei dałoby możliwość upłynnienia pozostałych nieruchomości w Lublinie i Maryninie. Wymieniono także wyeliminowanie ryzyk dotacyjnych związanych z przytoczoną powyżej umową o dofinansowanie w związku z całkowitą spłatą zobowiązań z niej wynikających oraz co najmniej częściowe sfinansowanie zakupu nowej tańszej działki w celu realizacji inwestycji CP-L. Ewentualna decyzja dotycząca analizowanego scenariusza, w tym jego poszczególnych aspektów, może zapaść w pierwszym kwartale tego roku.

Pod koniec 2018 roku Cormay poinformował, że może rozpocząć proces wprowadzania analizatora hematologicznego Hermes Senior do obrotu na rynku polskim i europejskim (UE, EOG) oraz procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane. Projekty Hermes Senior oraz Equisse mają strategiczne znaczenie dla Cormaya. Spółka ma środki na dalsze inwestycje w analizatory. W październiku pozyskała z nowej emisji akcji 7 mln zł.

W ciągu ostatniego miesiąca akcje Cormaya zyskały 19%.

Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2019 14:20 V11.11.0-2