reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayUnsplash Przemysł elektroniczny |

Apator Powogaz SA zawarł umowę ramową

Zarząd Apator SA poinformował, że 10 stycznia 2019 r. spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2019 rok.

Wartość umowy ramowej wynosi 6 mln EUR netto, tj. 25,8 mln PLN (wg średniego kursu NBP z dnia 10 stycznia 2019 r. 1 EUR = 4,3055 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów do spółki ZAO Teplovodomer. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.
March 29 2023 21:41 V20.13.15-2
reklama
reklama