reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© begemot 30 dreamstime.com Analizy | 24 grudnia 2018

Rynek czujników gazów i pyłów czeka szybki wzrost

Monitorowanie stanu atmosfery stało się powszechną potrzebą, napędzając rynek czujników gazów i pyłów.

Zanieczyszczenie powietrza to jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych: według szacunków WHO z roku 2016, około 90% populacji żyje w regionach, w których zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy. Ten globalny trend jest również głównych czynnikiem napędzającym rynek czujników gazów i pyłów. Przez długi czas rynek czujników gazów i pyłów skupiał się na zastosowaniach przemysłowych, monitorując stan atmosfery w miejscu pracy. Następnie, czujniki gazu zostały zaimplementowane w systemach HVAC, gdzie stała kontrola stanu powietrza przyczyniała się do oszczędniejszej pracy systemu. Obecnie jednak powszechne pogorszenie się jakości powietrza dotyczy wielu miejsc: domów, biur, hoteli, samochodów czy przestrzeni miejskich. Monitoring miejsc powszechnego użytku stał się w ostatnich latach kluczowym motorem napędzającym rynek czujników. Jako przykład, analitycy Yole Developpement podają rynek oczyszczaczy powietrza – będący dużym odbiorcą czujników - który w latach 2017-2023 będzie wzrastał w średnim tempie 12.5% rocznie (CAGR), z poziomu 16 mld USD do 33 mld USD. Wzrasta też stopień implementacji czujników gazów i pyłów w samochodach osobowych. Do niedawna czujniki tego typu były stosowane głównie wewnątrz kabiny, a ich rola polegała na aktywowaniu klimatyzacji w sytuacji wykrycia zbyt wysokiego stężenia CO2 lub VOC (tj. lotnych związków organicznych). Współcześnie samochody posiadają również sensory gazów monitorujące atmosferę na zewnątrz pojazdu, zamykające obieg powietrza w przypadku wykrycia zanieczyszczeń. Najczęściej stosowaną technologią jest MOS, ze względu na małe wymiary, niskie koszty i poprawioną efektywność czujników. Jako przodujące w tym segmencie, Yole wymienia firmy Robert Bosh, Sensirion, ams, Paragon czy Amphenol. ‘Miniaturyzacja czujników gazu umożliwiła ich implementację w aplikacjach konsumenckich oraz produkcję w dużych seriach’ komentuje Audrey Lahrach z System Plus Consulting, będącej częścią Yole Developpement. Firma przewiduje, iż do roku 2022 rynek czujników gazów i pyłów osiągnie wartość 1 mld USD. © Yole
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1