reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 21 listopada 2018

PAK podpisała list intencyjny z Rumuńską Agencją Kosmiczną

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) i Rumuńska Agencja Kosmiczna (ROSA) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w takich obszarach, jak: systemy wynoszenia i małe rakiety, obserwacja Ziemi, eksploracja przestrzeni kosmicznej czy wspólnego udziału m.in. w programach Komisji Europejskiej.

- Podjęcie współpracy z Rumuńską Agencją Kosmiczną wpisuje się w jeden z kierunków współpracy międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej założonych w Krajowym Programie Kosmicznym. Rumunia to partner o ciekawym, kilkudziesięcioletnim dorobku związanym z eksploracją kosmosu. Obszary potencjalnej współpracy polsko-rumuńskiej w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych mogą obejmować m.in.: świadomość sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej, obserwację Ziemi, mikrosatelity oraz budowę małych rakiet - powiedział dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Jak podkreśla PAK w komunikacie, Rumunia jest istotnym uczestnikiem rynku kosmicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznie przeznacza na działalność kosmiczną około 60 mln EUR. Rumuńska Agencja Kosmiczna została założona w 1991 r., a w 2011 r. kraj dołączył do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rumunia, podobnie jak Polska, podejmuje starania o dołączenia do Europejskiego Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking). Dokument podpisano podczas misji gospodarczej polskiego sektora kosmicznego do Rumunii. Celem misji było nawiązanie kontaktów i podjęcie rozmów na temat współpracy w dziedzinie technologii satelitarnych i kosmicznych. W wyjeździe wzięli udział, poza delegacją Polskiej Agencji Kosmicznej, reprezentanci Instytutu Lotnictwa, firmy ICEYE Polska oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Listopadowa wizyta przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego w Rumunii była drugą misją gospodarczą zorganizowaną przez PAK dla polskich podmiotów przemysłu kosmicznego w 2018 r. W połowie października 2018 r. pod auspicjami PAK odbył się wyjazd delegacji krajowej branży kosmicznej na Ukrainę, w którym wzięli udział reprezentanci 6 polskich firm i instytutów. Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
reklama
reklama
August 10 2022 13:14 V20.7.6-1