reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 19 listopada 2018

SUNEX zapowiada rekordowy 2018 rok

Giełdowy producent urządzeń z sektora techniki grzewczej zamierza utrzymać szybkie tempo wzrostu przychodów, w czym pomoże m.in. nowa linia produkcyjna.

SUNEX po trzech kwartałach 2018 r. zanotował 43,7 mln zł sprzedaży (+38,5% r/r), oznacza to, iż w ciągu dwóch lat zwiększył przychody niemal dwukrotnie. Zarząd chce utrzymać to tempo wzrostu przez przynajmniej dwa lata. Pomoże w tym nie tylko nowa linia produkcyjna, ale również wzrost cen energii elektrycznej oraz pozytywny dla spółki trend polityki proekologicznej na terenie Unii Europejskiej. SUNEX w trzech kwartałach wypracował zysk operacyjny na poziomie 2,9 mln zł (+142,3% r/r). EBITDA wyniosła 4,3 mln zł (+69,4% r/r), a wynik netto 2,1 mln zł (+144,1% r/r). - Tak dobre wyniki zawdzięczamy w szczególności wzrostowi skali działalności. Poprawiamy rentowność, wytwarzając więcej własnych produktów, pozyskujemy nowych odbiorców i niwelujemy sezonowość. Wprowadziliśmy do sprzedaży produkty, które branża instalacyjna może montować cały rok. Ten rok będzie rekordowy pod względem wyników na każdym poziomie, podobnie jak przyszły pod względem sprzedaży produktów w Polsce, czemu będzie służył obserwowany wzrost cen energii elektrycznej – komentuje Romuald Kalyciok, prezes SUNEX S.A. Spółce sprzyja proekologiczna polityka Unii Europejskiej. Do jej filarów należą m.in. wsparcie finansowe inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzanie obowiązków certyfikacji energetycznej i ciepłowniczej budynków. - Na polski rynek, który obecnie stanowi ok. 1/3 naszej sprzedaży, patrzymy z dużym optymizmem. Z uwagi na coraz głośniejsze doniesienia dotyczące poprawy jakości powietrza w miastach oraz oszczędności energetycznej, liczymy, że najbliższe lata odznaczać się będą skokowym wzrostem zamówień zarówno na pompy ciepła, jak i kolektory słoneczne. Już teraz widzimy znaczący wzrost przetargów gminnych, które chcą coraz efektywniej walczyć o ochronę środowiska – mówi Romuald Kalyciok. We wrześniu 2018 roku został uruchomiony w Polsce program Czyste Powietrze, w ramach którego przewidziano dotację od 30 do 90% m.in. na instalację pomp ciepła. Z kolei dyrektywa EPBD narzuca krajom członkowskim Unii Europejskiej wprowadzanie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków. - Takich inicjatyw z pewnością będzie coraz więcej. Jeżeli Polska chce im sprostać, to musi inwestować w lepsze systemy ocieplania oraz pozyskiwania energii elektrycznej. Już teraz jesteśmy liderem w zakresie dostaw produktów spełniających takie funkcje. Chcemy jednak wytwarzać więcej własnych produktów, by optymalizować ofertę oraz poprawiać rentowność – powiedział Kalyciok. W odpowiedzi na spodziewany wzrost zapotrzebowania na produkty oparte o odnawialne źródła energii SUNEX inwestuje w moce produkcyjne. Za 3 mln zł zwiększy powierzchnię produkcyjną, a za 6 mln zł wybuduje nową linię produkcyjną poszerzającą portfolio produktowe. - Otwarcie nowej linii planujemy w I półroczu przyszłego roku. Umożliwi ona wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów. Podpisaliśmy umowy kredytowe z ING Bankiem Śląskim na kredyty w łącznej wysokości ok. 6 mln zł. Możliwe jest również zawarcie umowy dotacji o wartości ok. 2,1 mln zł. W pozostałej części inwestycje zostaną pokryte ze środków własnych – komentuje prezes.
reklama
August 15 2022 13:07 V20.7.11-1