reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PixabayGeralt
Przemysł elektroniczny |

Relpol: wzrósł popyt na produkty polskiej spółki

GK Relpol w III kw. br. osiągnęła przychody o 8,9% wyższe niż w III kw. 2017 r. Narastająco od początku roku były one wyższe o 8,4%, w stosunku do trzech kwartałów roku 2017.

- Sprzedaż na rynek krajowy w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wyniosła 29.771 tys. zł i była najwyższa w stosunku do tego samego okresu w latach poprzednich. Świadczy to o poprawie sytuacji na rynku krajowym. Wyraźnie wzrósł popyt na wyroby spółki. Dobra sytuacja była również w eksporcie. Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 71.812 tys. zł i również była rekordowo wysoka. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wyroby spółki zarząd przymierza się do zwiększenia zdolności produkcyjnych głównych grup produktów spółki oraz zwiększenia powierzchni produkcyjnej – czytamy w raporcie Relpolu. Jak informuje Relpol, wzrostowi sprzedaży towarzyszył wzrost kosztów, co wynikało ze skali produkcji, wzrostu cen surowców, wzrostu wynagrodzeń i pozostałych kosztów bieżących, a także zmianą struktury sprzedaży. Dynamika wzrostu kosztów była niższa niż dynamika wzrostu przychodów, co poprawiło marże i wynik netto. W III kw. 2018 r. grupa kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 2.610 tys. zł. Jest on o 26% wyższy w porównaniu do III kw. 2017 r. Narastająco od początku roku zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 7.012 tys. zł i jest o ok. 36% wyższy od zysku wypracowanego w tym samym okresie roku 2017. W raportowanym okresie średnie zatrudnienie w GK Relpol wzrosło o 34 osoby. Wzrost wystąpił w spółce produkcyjnej na Ukrainie a nieznaczne spadki w spółkach krajowych. Poza pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jednostka dominująca i Relpol Elektronik korzystają z usług outsourcingu pracowniczego. W okresie 9 miesięcy 2018 r. pracę w ten sposób świadczyło średnio 76 osób, a w tym samym czasie 2017 r. było to 61 osób © Relpol

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2